Το κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού  2019

 

Παρά τη μείωση του μοναδιαίου κόστους των προϊόντων του φετινού χριστουγεννιάτικου τραπεζιού, η αύξηση της τιμής των κρεάτων συνετέλεσε στην άνοδο του συνολικού κόστους.

 

 

Το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) της ΕΣΕΕ πραγματοποίησε κατά την περίοδο 16 έως 17 Δεκεμβρίου τον καθιερωμένο δειγματοληπτικό έλεγχο για την εκτίμηση του κόστους του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού το 2019, ενώ αμέσως μετά τις γιορτές στις 7 Ιανουαρίου 2020 θα δημοσιοποιήσει ευρεία έρευνα για την πορεία του τζίρου της εορταστικής περιόδου. Σημειώνεται πως οι τιμές των προϊόντων (Πίνακας 1) είναι ενδεικτικές και δεν αφορούν στο σύνολο της Επικράτειας, καθώς ελήφθησαν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα επί συγκεκριμένων προϊόντων, σε σημεία πώλησης των Αθηνών/Λεκανοπέδιο Αττικής.

 

Το κόστος του τραπεζιού τα φετινά Χριστούγεννα είναι αυξημένο κατά 3,68% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, με ταυτόχρονη ωστόσο υποχώρηση του μοναδιαίου κόστους των προϊόντων κατά 0,96%. Πιο συγκεκριμένα, το χριστουγεννιάτικο οικογενειακό τραπέζι (6-8 ατόμων) θα κοστίσει φέτος 154,57 € έναντι 149,09 € που κόστιζε πέρυσι τα Χριστούγεννα, ενώ αντίθετα το κόστος ανά μονάδα προϊόντων εμφανίζεται μειωμένο από τα 79,05 € το 2018 στα 78,29 € φέτος. Η αύξηση της μέσης τιμής των κρεάτων κατά 11,36% επιδρά καταλυτικά στην αύξηση του συνολικού κόστους, καθώς οι καταναλούμενες ποσότητες υπερβαίνουν κατά πολύ εκείνες των υπόλοιπων κατηγοριών που απαρτίζουν  το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Ενδεικτικά αναφέρεται πως οι δαπάνες για αγορά κρεατικών αντιστοιχούν στο 47,6% του συνολικού κόστους του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού, αναδεικνύοντας τον αντίκτυπο της φετινής, μέχρι στιγμής, αύξησής τους.

 

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στην ανοδική κατά 17,65% τιμή του χοιρινού, με τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς να καλύπτονται κατά περίπου 70% από εισαγόμενα προϊόντα λοιπών ευρωπαϊκών χωρών, γεγονός που οφείλεται εν πολλοίς στα κρούσματα πανώλης που εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στα τέλη του 2018 στην Αφρική και μετέπειτα στην Ασία. Συνεπώς, η αυξητική πορεία του φετινού χριστουγεννιάτικου τραπεζιού (συνολικό κόστος) οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε φαινόμενα εισαγόμενου πληθωρισμού και περιορισμένης προσφοράς που συμπαρασύρουν και τα υπόλοιπα προϊόντα της κατηγορίας των κρεάτων.

 

Όσον αφορά στις υπόλοιπες κατηγορίες που συνθέτουν το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, οι τιμές των Γλυκισμάτων εμφανίζουν μείωση της τάξεως του 4,78%, αντισταθμίζοντας έως έναν βαθμό τις αυξήσεις των κρεατικών. Τα Λαχανικά – Φρούτα (+0,70%) όπως επίσης και τα προϊόντα Supermarket (-1,08%) καταγράφουν μικρές αυξομειώσεις, με συνέπεια να επηρεάζουν ελάχιστα τη διαμόρφωση τόσο του συνολικού κόστους όσου και του αντίστοιχου μοναδιαίου. Συνολικά, από τα 17 προϊόντα του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού που ομαδοποιούνται σε 4 κατηγορίες, τα 8 εμφανίζουν άνοδο και τα υπόλοιπα 9 υποχώρηση.

 

Παρακάτω παρατίθενται ο αναλυτικός πίνακας των ποσοστιαίων μεταβολών ανά μονάδα προϊόντος όπως και η συνοπτική απεικόνιση της έρευνας του ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ ανά κατηγορία προϊόντων μεταξύ των ετών 2019 και 2018.

 

 

 

 

 

Πίνακας 1: Ετήσια σύγκριση τιμών προϊόντων χριστουγεννιάτικου τραπεζιού
Είδη 2019 2018 Μεταβολή (%) κόστους 2019/2018 ανά μονάδα  προϊόντος
  Κόστος/Μονάδα προϊόντος

(σε €)

Ποσότητα Συνολικό

Κόστος (σε €)

Κόστος/Μονάδα προϊόντος

(σε €)

Συνολικό

Κόστος (σε €)

Αρνί 7,10 5  κιλά 35,50 6,50 32,50 9,23%
Γαλοπούλα (κατεψυγμένη) 3,60 5  κιλά 18,00 3,30 16,50 9,09%
Χοιρινό (σπάλα χωρίς κόκαλο) 4,00 5  κιλά 20,00 3,40 17,00 17,65%
Πατάτες 0,65 3  κιλά 1,95 0,85 2,55 -23,53%
Ντομάτες 1,45 2  κιλά 2,90 1,28 2,56 13,28%
Μαρούλι 0,39 4  τεμάχια 1,56 0,45 1,80 -13,33%
Μήλα 1,20 2  κιλά 2,40 1,18 2,36 1,69%
Πορτοκάλια 0,65 2  κιλά 1,30 0,55 1,10 18,18%
Γλυκίσματα –  Ποτά – Προϊόντα Super market
Κουραμπιέδες (τυποποιημένοι) 6,80 1 κιλό 6,80 7,20 7,20 -5,56%
Κουραμπιέδες (ζαχαροπλαστείου) 15,00 1 κιλό 15,00 15,50 15,50 -3,23%
Μελομακάρονα (τυποποιημένα) 5,60 1 κιλό 5,60 6,20 6,20 -9,68%
Μελομακάρονα (ζαχαροπλαστείου) 14,40 1 κιλό 14,40 15,00 15,00 -4,00%
Φέτα (σε άλμη) 7,55 1  κιλό 7,55 7,65 7,65 -1,31%
Ελαιόλαδο 5,52 1  λίτρο 5,52 5,77 5,77 -4,33%
Αναψυκτικά

(1,5 lt)

1,38 2 φιάλες 2,76 1,40 2,80 -1,43%
Μπύρες (500 ml) 1,33 5 φιάλες 6,65 1,32 6,60 0,76%
Κρασί Ρετσίνα

(500 ml)

1,67 4 φιάλες 6,68 1,50 6,00 11,33%
Συνολική επιβάρυνση 78,29   154,57 79,05 149,09  
(%) Μεταβολή   2019/2018 -0,96%   3,68%  

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 2: Συνοπτική απεικόνιση Έρευνας ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ  2019/2018

– Κόστος ανά μονάδα προϊόντος υποκατηγοριών χριστουγεννιάτικου τραπεζιού –

Ομάδες/κατηγορίες προϊόντων Κόστος

2019

(σε €)

Κόστος

2018

(σε €)

Μεταβολές 2019/2018 σε € (%) Μεταβολές 2019/2018
– Κρέατα   (3 προϊόντα) 14,70 13,20 1,50 € 11,36%
– Γλυκίσματα   (4 προϊόντα) 41,80 43,90 -2,10 € -4,78%
– Λαχανικά/Φρούτα   (5 προϊόντα) 4,34 4,31 0,03 € 0,70%
– Προϊόντα SM   (5 προϊόντα) 17,45 17,64 -0,19 € -1,08%
Προϊόντα δείγματος έρευνας: 17 78,29 € 79,05 € -0,76 € -0,96%

 

Μεθοδολογικές σημειώσεις:

 

Σημείωση 1: Το επιλεγμένο δείγμα προϊόντων υπόκειται σε διαφοροποιήσεις, αναλόγως των αναγκών της έρευνας, με στόχο τη διεξαγωγή περισσότερο αξιόπιστων και αντιπροσωπευτικών αποτελεσμάτων.

 

Σημείωση 2: Η τιμοληψία των κρεάτων έγινε από τη Βαρβάκειο Αγορά, ενώ για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες προϊόντων η λήψη των τιμών έγινε από Supermarkets.

 

Σημείωση 3: Στο επιλεγμένο δείγμα δεν περιλαμβάνονται  τα προϊόντα Supermarket που διατίθενται με το καθεστώς (προωθητική ενέργεια) των προσφορών.

 

You May Also Like

Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις από την ΠΔΜ – Τμήμα Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Π.Ε. Καστοριάς που αφορούν, κοπή κλαδιών, χόρτων και καθαρισμό βλάστησης

Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις που πραγματοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με το ανθρώπινο…

Εργαστήριο Παραδοσιακής Δόμησης στα Κορέστεια Καστορίας

Πρόσκληση Συμμετοχής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΑ ΚΟΡΕΣΤΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ…

Παναγία, “Η Οδηγήτρια των Οδηγών” (!). Η μοναδική εικόνα της (16ος αιών;) στην Καστοριά Του Γιώργου Τ. Αλεξίου

Παναγία, “Η Οδηγήτρια των Οδηγών” (!). Η μοναδική εικόνα της (16ος αιών;)…

Τραγωδία με τροχαίο στην Ιόνια Οδό: Νεκρό ζευγάρι μπροστά τα μάτια του δεκάχρονου παιδιού τους

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Ιόνια Οδό, κοντά στα διόδια Τερόβου στο ρεύμα…

Νίκος Παρούσης: Ο ήρωας πιλότος που θυσιάστηκε για να σώσει εκατοντάδες παιδιά από βέβαιο θάνατο

Table of Contents Hide Έντρομοι είδαν το ΜιράζΑνέφερε βλάβη στο πηδάλιο«Πάνω από…