Χρηματοδότηση Δράσεων για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ΑμεΑ, προϋπολογισμού 400.000 €, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία”, του ΕΣΠΑ 2014-2020

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης υπέγραψε την ένταξη Πράξης, προϋπολογισμού 400.000 €, η οποία αφορά στη χρηματοδότηση Δράσεων για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ΑμεΑ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία” του ΕΣΠΑ 2014-2020 και Δικαιούχο την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ).

Στο πλαίσιο εφαρμογής της δικαιωματικής προσέγγισης για την καταπολέμηση των διακρίσεων και του αποκλεισμού που υφίστανται τα άτομα με αναπηρία, τα άτομα με χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους, καθώς και για την προώθηση της κοινωνικής τους ένταξης, κατ’ εφαρμογή του ν.4074/2012 με τον οποίο η ελληνική Πολιτεία κύρωσε τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, χρηματοδοτείται η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, που σκοπό έχει την καταπολέμηση της διάκρισης και στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους που διαβιούν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ομάδα στόχος), μέσω της επίτευξης συγκεκριμένων στόχων όπως:

α)  ενίσχυση της ικανότητας των στελεχών της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης να ενσωματώνουν τη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας σε στρατηγικές, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης για τις λιγνιτικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, σε τοπικές πολιτικές, μέτρα και προγράμματα,

β)  ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, καθώς και ενίσχυση της ικανότητας των τοπικών οργανώσεών τους μέσω της δικτύωσής τους με άλλα κινήματα,

γ)  εντοπισμός των διακρίσεων που βιώνουν τα άτομα με αναπηρία και καταπολέμηση των εσφαλμένων στερεοτυπικών αντιλήψεων σε βάρος τους,

δ)  διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στην αγορά εργασίας.

Οι δράσεις που θα υλοποιήσει η ΕΣΑμεΑ Ενέργειες, στο πλαίσιο αυτό, αφορούν ανά στόχο σε:

 • Ως προς τον στόχο (α),
  • υλοποίηση τεχνικών ημερίδων με στελέχη της περιφερειακής και τοπικής Αυτοδιοίκησης που απασχολούνται στον σχεδιασμό και την εφαρμογή αναπτυξιακών και κοινωνικών πολιτικών, μέτρων και προγραμμάτων,
  • ενημέρωση αιρετών στελεχών της περιφερειακής και τοπικής Αυτοδιοίκησης στη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας,
  • εκπόνηση Μελέτης για τις επιπτώσεις της μετάβασης στη μεταλιγνιτική εποχή για τα άτομα με αναπηρίες, χρόνιες παθήσεις και στις οικογένειές τους που διαβιούν στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας.
 • Ως προς τον στόχο (β),
  • υλοποίηση εκστρατείας ενημέρωσης των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις για τα δικαιώματά τους,
  • δικτύωση της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Μακεδονίας με άλλα κινήματα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,
  • δικτύωση των νέων με αναπηρία.
 • Ως προς τον στόχο (γ),
  • εκπόνηση έρευνας κοινής γνώμης για τις διακρίσεις που βιώνουν τα άτομα με αναπηρία στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας,
  • υλοποίηση σεμιναρίων σε στελέχη των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης με στόχο την καταπολέμηση στερεοτυπικών αντιλήψεων και προκαταλήψεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους,
  • υλοποίηση δημόσιων συζητήσεων προώθησης της απασχόλησης για την καταπολέμηση των εσφαλμένων στερεοτυπικών αντιλήψεων των εργοδοτών, των εργοδοτικών φορέων κ.α. σε βάρος των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.
 • Ως προς τον στόχο (δ),
  • παροχή προγράμματος συμβουλευτικής, κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης σε είκοσι (20) άτομα με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις ηλικίας από 30 έως 64 ετών, άνεργοι/ες και με πιστοποιημένη αναπηρία ή χρόνια πάθηση από 50% και άνω.

Η Πράξη θα υλοποιηθεί με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και Εθνικών Πόρων, μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 10: “Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Δυτική Μακεδονία”, του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, καθώς και τις δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίες Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 στη διεύθυνση www.pepdym.gr

You May Also Like

Ολοκληρωμένη Καταπολέμηση Κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

  Ολοκληρωμένη Καταπολέμηση Κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Μέλη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο 2% των κορυφαίων επιστημόνων του κόσμου

Μεταξύ των κορυφαίων επιστημόνων στον κόσμο συγκαταλέγονται μέλη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας…

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της ΠΔΜ για το Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες»

  Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της ΠΔΜ για το Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες»

Δήμος Κοζάνης και ΔΕΔΔΗΕ για Πολιτική Προστασία

Η Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της Κοζάνης

«Ημέρες κρασιού τοπικών ποικιλιών στη Δυτική Μακεδονία»

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει τη διοργάνωση διήμερου Αμπελοοινικού Συνεδρίου με τίτλο…

Αναλυτικά τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων για την επόμενη εβδομάδα (από 06-06-2022 έως 12-06-2022)

Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας

4ο Θερινό Σχολείο με τίτλο: «Καθαρή Ενέργεια – Καθαρό Περιβάλλον – Τεχνολογικές λύσεις και προοπτικές»

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει το 4ο Θερινό…

Παρατάσεις υποβολής Προτάσεων στις Προσκλήσεις 78, 88, 89, 90, 91 και 103 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020

Παρατάσεις υποβολής Προτάσεων στις Προσκλήσεις 78, 88, 89, 90, 91 και 103…