1.000.000 ευρώ για  Υποδομές για την  Στήριξη της Επιχειρηματικότητας από την Π.Ε. Καστοριάς

 

Την έγκριση  του σχεδίου και των όρων  Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και των Δήμων Καστοριάς, Άργους Ορεστικού και Νεστορίου για την υλοποίηση του έργου «Υποδομές για την  Στήριξη της Επιχειρηματικότητας στην Π.Ε. Καστοριάς»,  έπειτα από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς Δημήτρη Σαββόπουλου, ενέκρινε με  ομόφωνη απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, κατά τη συνεδρίαση στις 05 Μαΐου 2021.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό του 1.000.000 ευρώ και αναλύεται ανά Δήμο ως εξής: Δήμος Καστοριάς: 500.000 ευρώ, Δήμος Άργους Ορεστικού: 250.000 ευρώ, Δήμος Νεστορίου: 250.000 ευρώ

Με την συγκεκριμένη σύμβαση πρόκειται να κατασκευαστούν χωματουργικά έργα, οδοστρωσίες, ασφαλτικά και στους τρεις Δήμους, τα οποία μετά την ολοκλήρωση τους, θα παραδοθούν στους συμβαλλόμενους Δήμους.

Οι εργασίες που προβλέπονται να υλοποιηθούν στα πλαίσια του έργου είναι :

Α. Δήμος Καστοριάς  (Επιμέρους Προϋπολογισμός 500.000,00€)

 

  • Θα γίνουν παρεμβάσεις σε δεκαεννιά (19) σημεία σε δώδεκα (12) δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου όπου είναι κτηνοτροφικές περιοχές και αναμένεται να εξυπηρετηθούν άνθρωποι του πρωτογενή τομέα.

Θα γίνουν  κατά τόπους αμμοχαλικοστρώσεις, επίστρωση με υλικό  υπόβασης οδοστρωσίας, καθαρισμός τάφρων καθώς και κατασκευή σωληνωτών τεχνικών.

   

  • Επίσης, θα γίνουν παρεμβάσεις στον χώρο στάθμευσης του Χιονοδρομικού Κέντρου Βιτσίου.

 

Η Επιφάνεια παρέμβασης  είναι 1054,80 τμ. Θα γίνουν αμμοχαλικοστρώσεις στο σύνολο της επιφάνειας και θα κατασκευαστεί ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05μ. με χρήση κοινής ασφάλτου, σε επιφάνεια 750τμ.

 

 

Β. Δήμος Άργους Ορεστικού(Επιμέρους Προϋπολογισμός 250.000,00€)

 

·        Οδός 1 : Συνδέει τον οικισμό του Άργους Ορεστικού με το ΒΙ.ΠΑ. Καστοριάς και την Κτηνοτροφική Ζώνη της περιοχής. Έχει μήκος 965μ και πλάτος 5.5μ.

 

Οι  εργασίες που θα εκτελεσθούν περιλαμβάνουν : Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη,

Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος, Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05μ με χρήση κοινής ασφάλτου.

 

·        Οδός 2: Συνδέει την Βιοτεχνική περιοχή του Άργους Ορεστικού με την Επ.Ο.15 προς Δισπηλιό. Έχει μήκος 940μ και πλάτος 7,5μ.

 

Οι  εργασίες που θα εκτελεσθούν περιλαμβάνουν : Εργασίες ανακατασκευής του υφιστάμενου οδοστρώματος, επίστρωση με υλικό βάσης πάχους 0,10μ,Προεπάλειψη  με ασφαλτικό διάλυμα, Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05μ με χρήση κοινής ασφάλτου

 

 

Γ. Δήμος Νεστορίου(Επιμέρους Προϋπολογισμός  (250.000,00€)

 

Θα γίνουν παρεμβάσεις σε δέκα (10) σημεία σε έξι (06) δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου όπου είναι κτηνοτροφικές περιοχές και αναμένεται να εξυπηρετηθούν άνθρωποι του πρωτογενή τομέα.  

Θα γίνει εξυγίανση του εδάφους με αμμοχαλικοστρώσεις, στρώση υπόβασης,  καθαρισμός των τάφρων και κατά τόπους κατασκευή τεχνικών και τοίχων αντιστήριξης για τη συγκράτηση φερτών υλικών.

Πηγή χρηματοδότησης της σύμβασης είναι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και αναμένεται να υλοποιηθεί σε περίπου τρεις μήνες.

You May Also Like

«Παπαρρόδεια 2023»: Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι Εκδηλώσεις Μνήμης της Μάχης του Δισπηλιού

Φέτος, συμπληρώθηκαν 82 χρόνια από την ηρωική αντίσταση ενάντια στους Γερμανούς εισβολείς στο Δισπηλιό Καστοριάς

Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη του Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς για το σχολικό έτος 2023-2024

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς-κηδεμόνες πρέπει να υποβάλλουν από κοινού αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ ΠΑΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 2Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

2η ΦΑΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. – Γ΄ΟΜΙΛΟΣ Α.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α΄ – Α.Ο. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 87-19

Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στήν Ἱερά Μητρόπολη Καστορίας

Μέ τήν δέουσα ἐκκλησιαστική τάξη τελέσθηκαν καί φέτος οἱ ἀκολουθίες τοῦ Νυμφίου…