67 θέματα αύριο στην Οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Μ. Ποια αφορούν την Π.Ε. Καστοριάς;

 Την Tρίτη 21/11/2017 και ώρα  11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), θα πραγματοποιηθεί η 48η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

 

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση Αποδοχής και κατανομής ποσού 450.000,00 €
 3. Έγκριση του πρακτικού του Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: ΣΑΕΠ 541 «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της ΠΕ Κοζάνης, αρμοδιότητας ΔΤΕ (Έδρα)/ΠΔΜ, έτους 2017». Προϋπολογισμού: 6.000.000,00 € (με Φ.Π.Α).
 4. Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής ανοιχτής ηλεκτρονικής διαδικασίας και ανάθεση στον μειοδότη-προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Διαμόρφωση χώρου γεφυροπλάστιγγας Μεσοβούνου».
 5. Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Επισκευή και συντήρηση γέφυρας Μπέλεϋ στην Τ.Κ. Τραπεζίτσας του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης».
 6. Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού και ανάθεση στον μειοδότη-προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Διαπλάτυνση και κατασκευή τεχνικών στη διασταύρωση του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου με τον οικισμό Παλαιογράτσανου του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού».
 7. Έγκριση πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: «Καθαρισμός Χειμαρολάβας στην Περιοχή Πενταβρύσου για την Προστασία του Αντλιοστασίου Ύδρευσης»Π.Ε.Καστοριάς.
 8. Έγκριση όρων Διακήρυξης του έργου: «Καθαρισμός Καλαμιών στην Παραλίμνια περιοχή της Πολυκάρπης»Π.Ε.Καστοριάς.
 9. Έγκριση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Καθαρισμός Καλαμιών στην Παραλίμνια περιοχή της Πολυκάρπης»Π.Ε.Καστοριάς.
 10. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου : ” ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ – ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΕΣΠΩΝ “Π.Ε.Φλώρινας.
 11. Έγκριση ή μη της διενέργειας Ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας αλατιού αποχιονισμού δρόμων Π.Ε. Φλώρινας 2017-2018.
 12. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής άλατος αποχιονισμού δρόμων Π.Ε. Φλώρινας 2017-18.
 13. Έγκριση αποδοχής ποσού για την πληρωμή του έργου «Επιχορήγηση 9 θέσεων επικουρικών ιατρών που θα στελεχώσουν το Γ.Ν.Νοσοκομείο  Φλώρινας από έσοδα ΕΑΠ Δυτικής Μακεδονίας.
 14. Έγκριση τροποποίησης την με αριθμό πρωτ. 2184/13-11-2017 (ΑΔΑ: ΩΞΧΒ7ΛΨ-ΡΜΞ) σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία (μικρά και μεγάλα), ή δ.χ. επιβατικά σε σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017-2018 που αφορά τον ανάδοχο μεταφορέα Ιωάννη Σαλονικίδη.
 15. Έγκριση 2ης τροποποίησης της 2566/2017 31-10-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (AAA: 6Ρ297ΛΨ-ΒΦΩ) περί ανάθεσης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών με λεωφορείο (μικρά και μεγάλα), ή δ.χ. επιβατικά σε σχολικές μονάδες της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017-2018 λόγω παράτασης των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 30-6-2016 για την κάλυψη των αναγκών που υπάρχουν λόγω του ότι δεν έχουν αναδεχθεί μειοδότες από τον εκκρεμή διαγωνισμό 2/2017.
 16. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017.
 17. Έγκριση δαπάνης και Ορισμός δικηγόρου.
 18. Έγκριση εξουσιοδότησης του Δικηγόρου της Π.Ε. Φλώρινας για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης επί ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης επί των δύο αγωγών που άσκησε η ΑΝ.ΚΟ. κατά της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 19. Έγκριση δικαστικής δαπάνης Π.Ε.Γρεβενών.
 20. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας ανανέωσης Domain Name (www.visit-grevena.gr) ΠΕ. Γρεβενών για (4) έτη.
 21. Έγκριση διάθεσης πίστωσης δαπάνης και απευθείας ανάθεσης δαπανών εθνικού χαρακτήρα Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ.
 22. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνη για τη συντήρηση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων του Διοικητηρίου Γρεβενών.
 23. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνη για τη συντήρηση Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Διοικητηρίου Γρεβενών.
 24. Έγκριση παράτασης συμβάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
 25. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Καστοριάς.
 26. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή – συντήρηση των μηχανημάτων έργου του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.
 27. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης νια την ασφάλιση υπηρεσιακού αυτοκινήτου με αρ. κυκλ. ΚΗΗ 5408 του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.
 28. Έγκριση δαπανών ΤΕΒΑ Π.Ε.Γρεβενών.
 29. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Γρεβενών.
 30. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.
 31. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης  Περιφερειακή  Ενότητα Φλώρινας Π.Δ.Μ.
 32. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή  Ενότητα Φλώρινας .
 33. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης  Περιφερειακή  Ενότητα Φλώρινας Π.Δ.Μ.
 34. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης  Περιφερειακή  Ενότητα Φλώρινας Π.Δ.Μ.
 35. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης  Περιφερειακή  Ενότητα Φλώρινας Π.Δ.Μ.
 36. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης  Περιφερειακή  Ενότητα Φλώρινας Π.Δ.Μ.
 37. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π.Ε. Κοζάνης στην εκδήλωση με τίτλο «Γουρουνοχαρά», η οποία διοργανώνεται για 11η συνεχόμενη χρονιά στην πλατεία Βλάστης από τον Σύλλογο «Φίλοι του χειμώνα», τον Δεκέμβριο του 2017.
 38. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του  Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ.Καρυπίδη Θεόδωρου.
 39. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του  Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Γρεβενών.
 40. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του  Αντιπεριφερειάρχη Υγείας-Πρόνοιας & Κοινωνικής Συνοχής Δυτικής Μακεδονίας κ.Ρούση Αλεξανδρή.
 41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.166,40 € για την ανάθεση της ετήσιας συντήρησης  και του περιοδικού ελέγχου των ανελκυστήρων στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη ΖΕΠ.
 42. Έγκριση δαπάνης ποσού 39.715,57 € για την προμήθεια υλικών – ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής – συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έδρας.
 43. Απευθείας ανάθεση ποσού 1.900,00 € για την αγορά χρώματος για τις εργασίες βαφής σε μηχανήματα – οχήματα του Τεχνικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
 44. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια στεφανικών κατάθεσης για την ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων και τις εκδηλώσεις εορτασμού της Εθνικής Επετείου, καθώς και την έγκριση της απευθείας ανάθεσης.
 45. Έγκριση παράτασης και μερικής τροποποίησης συμβάσεων ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών σχολικού έτους 2017-2018 για το χρονικό διάστημα έως 31-12-2017.
 46. Έγκριση α) Νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2017-2018, β) έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης ποσού 71.243,21 € και γ) πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης Π.Ε. Γρεβενών.
 47. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης της ΣΑΕΠ 041 για την υλοποίηση του έργου: «Βελτίωση Κόμβου στην διασταύρωση Αποσκέπου (ΕΔΗΚΑ)» Π.Ε. Καστοριάς.
 48. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 1.100,00 € για έργα της Π.Ε. Κοζάνης.
 49. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 200.000,00 € για το έργο «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Ο.Κ.Ω. (π.κ. 2008ΕΠ041000000).
 50. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια τριών ζευγών ηχείων Η/Υ για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Καστοριάς.
 51. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έγχρωμου πολυμηχανήματος για τις ανάγκες του Τμήματος Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς.
 52. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για αντικατάσταση μπαταρίας του υπηρεσιακού οχήματος της Π.Ε. Καστοριάς με αρ. κυκλοφ. ΚΗΥ 6800.
 53. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς.
 54. Έγκριση δαπανών δράσεων ενταγμένων στο Τ.Ε.Β.Α. Π.Ε. Φλώρινας.
 55. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 56. Έγκριση αποδοχής ποσού 200.000,00 € Π.Ε. Καστοριάς.
 57. Έγκριση αποδοχής ποσού 200.000,00 € Π.Ε. Καστοριάς.
 58. Παράταση σύμβασης μίσθωσης του ακινήτου όπου στεγάζονται το Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. και οι Σχολικοί Σύμβουλοι Α/θμιας & Β/θμια Εκπαίδευσης.
 59. Παροχή εντολής και Πληρεξουσιότητας της Π.Ε. Καστοριάς.
 60. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της παρουσίασης βιβλίου με τη στέγη παιδιού Κοζάνης, ο Άγιος Στυλιανός.
 61. Έγκριση της 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: ΣΑΕΠ 541 «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Γρεβενών (Έδρας)/Π.Δ.Μ.»
 62. Έγκριση της 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου: ΣΑΕΠ 541 «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Φλώρινας (Έδρας)/Π.Δ.Μ.»
 63. Ορθή επανάληψη της εισήγησης που αφορά την έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, για προμήθεια μεταλλικών ιστών.
 64. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για έκδοση τετραδίων – ημερολογίων του Φ.Σ. Κλασσικού Αθλητισμού Κοζάνης, για το έτος 2018.
 65. Έγκριση ή μη της απευθείας Ανάθεσης της δαπάνης που αφορά αγορά ηλεκτρολογικού υλικού (προβολείς για τον εξωτερικό φωτισμό κτιρίου του Διοικητηρίου Πτολεμαΐδας, στα πλαίσια των μέτρων ασφαλείας).
 66. Έγκριση δαπάνης, για τη συνδιοργάνωση της παρουσίασης βιβλίου με τη στέγη παιδιού Κοζάνης, ο Άγιος Στυλιανός.
 67. Έγκριση της τροποποίησης δρομολογίου Βεγόρας – Αμυνταίου που είχε κατακυρωθεί στον Δημήτριο Γαλμπάδη με την αριθμ. 2371/2017 Απόφαση της Ο.Ε. με την μεταφορά ενός ακόμα νηπίου από Βεγόρα.

 

 

You May Also Like

20.000€ για το Νοσοκομείο από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς για Υποβολή Πρότασης στο ΕΣΠΑ

20.000€ για το Νοσοκομείο από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς για Υποβολή Πρότασης…

Η Μαρία Αντωνίου για την επίσκεψη κλιμακίου ΝΔ στην Καστοριά: “Αμφίδρομη επικοινωνία χωρίς μεγάλα λόγια και ψεύτικες υποσχέσεις”

Επισκέψεις, συναντήσεις, συζητήσεις, με Επαγγελματικούς και Παραγωγικούς Φορείς και Συλλόγους, με Επιμελητήριο…

Και επίσημα υποψήφιος με τον Γιώργο Αμανατίδη, ο Δημήτρης Σαββόπουλος

Δήλωση υποψηφιότητας για τις περιφερειακές εκλογές

Απολογισμός δραστηριότητας των Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης

Δυτική Μακεδονία για τον Ιανουάριο 2023

Πολύωρη σύσκεψη στο Δημαρχείο με επίκεντρο του ενδιαφέροντος η Μεσοποταμία. Τι αποφασίστηκε

Πολύωρη σύσκεψη στο Δημαρχείο με επίκεντρο του ενδιαφέροντος η Μεσοποταμία. Τι αποφασίστηκε

Δήμος Γρεβενών: Λύση στην υδροδότηση του Μεγάλου Σειρηνίου έβγαλε η συνάντηση Πέτσα-Δασταμάνη

  Δήμος Γρεβενών: Λύση στην υδροδότηση του Μεγάλου Σειρηνίου έβγαλε η συνάντηση…

 Συνάντηση των αστυνομικών Δυτικής Μακεδονίας με τον Παναγιώτη Κουρουμπλή

Στην Κοζάνη το Σάββατο 02 Απριλίου 2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των Προεδρείων των…

Θετικά τα νέα από τη συνάντηση με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Π. Σκουρλέτη- Το αμέσως επόμενο διάστημα ο Υπουργός θα επισκεφθεί τη Δυτική Μακεδονία μετά από πρόσκληση του Περιφερειάρχη

Σε πολύ καλό κλίμα και με πλήρη ταύτιση απόψεων ολοκληρώθηκε το βράδυ…

Εθιμοτυπική Επίσκεψη του νέου Αστυνομικό Διευθυντή Καστοριάς με τον Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς

    Εθιμοτυπική  Επίσκεψη του νέου Αστυνομικό Διευθυντή Καστοριάς με τον Αντιπεριφερειάρχη…