870.500 € για την αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Λιβαδερού

87

Την ένταξη του Έργου «Αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Λιβαδερού» προϋπολογισμού 870.500 € στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 (Πρόσκληση  116, δράση «‘Έργα ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς και λειτουργικής τους δικτύωσης») εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης Γρηγόρης Τσιούμαρης στην Οικονομική Επιτροπή της 22ης Δεκεμβρίου.

Πρόκειται για τον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Λιβαδερού και χρονολογείται το έτος 1858 μεταβυζαντινού ρυθμού με ξύλινη στέγη αποτελούμενη από τρία κλίτη και γυναικωνίτη.

Είναι χαρακτηρισμένος ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και προστατεύεται από τις διατάξεις του νόμου για την «Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς»

Το έργο αποτελείται από δύο υποέργα:

 • Στο πρώτο υποέργο με τίτλο «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Λιβαδερού» με π/υ 330.500,00€ (με ΦΠΑ) το οποίο θα υλοποιηθεί από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης με την εγκεκριμένη μελέτη συμβατικών τευχών  πρόκειται να γίνουν οι εξής εργασίες:
 • Αποκατάσταση των αρμολογημάτων της εξωτερικής όψης στην αρχική τους μορφή, όπου αυτό απαιτείται.
 • Επισκευή των εξωτερικών ξυλοδεσιών (σενάζ), όπου αυτές είναι διαβρωμένες και εργασίες συντήρησης στο σύνολο αυτών από εξειδικευμένους συντηρητές.
 • Αφαίρεση πλήρως της επικάλυψης και της στέγης με ενίσχυση των ζευκτών συμπληρώνοντας το πέτσωμα και μονωτικό υλικό από ελαστομερές ασφαλτόπανο με πλήρη αποκατάσταση της αρχικής μορφής της στέγης και αποκατάσταση της ουρανίας.
 • Έλεγχος του ξύλινου σενάζ στη στέγη, με την προοπτική να αντικατασταθεί σε περίπτωση διαβρώσεως του τμήματος αυτού.
 • Η υλοποίηση συμβατών ενισχύσεων του ξύλινου φορέα του ναού, εφόσον προκύψει αναγκαιότητα κατόπιν σχετικού ελέγχου και σε θετική δε περίπτωση κατόπιν σχετικής έγκρισης της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων.
 • Ειδικά για την σχετικά μεγάλη ρωγμή, θα αποκατασταθεί με λιθοσυρραφή. Θα τοποθετηθούν βλήτρα χιαστί με ρητίνη και τα σφραγίσματα των οπών θα γίνουν με το ίδιο υλικό του αρμολογήματος, αφού γεμισθεί η ρωγμή με αριάνι τσιμέντου.
 • Πλήρης επισκευή και μερική αντικατάσταση του δαπέδου του γυναικωνίτη.
 • Επισκευή και συντήρηση της σκάλας του γυναικωνίτη.
 • Συμπλήρωση του επιχρίσματος των ξύλινων υποστυλωμάτων
  με ταυτόχρονη αντικατάσταση όσων πήχεων είναι χαλασμένες.
 • Βαθύ αρμολόγημα του κωδωνοστασίου και επισκευή του αρμολογήματος με την ίδια τεχνοτροπία του υπάρχοντος όπου απαιτείται.
 • Αντικατάσταση των ξύλινων τραβερσών του κωδωνοστασίου οι οποίες είναι κατεστραμμένες.
 • Αποκατάσταση του τσατμά πάνω από τη νότια τοξοστοιχία σύμφωνα με τη λεπτομέρεια.
 • Κατασκευή ντρενάζ (drainage) περιμετρικά του Ι.Ναού, με την παρουσία επιβλέποντος του ΥΠΠΟΑ.
 • Υδροβολή με ελεγχόμενη μικρή πίεση των όψεων του Ναού πριν την αποκατάσταση για καθαρισμό των όψεων και μετά την αποκατάσταση τυχόν επεμβάσεων στο αρμολόγημα της όψης.
 • Απομάκρυνση του ρολογιού της ΔΕΗ.

 • Στο δεύτερο υποέργο με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΏΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΦΟΡΗΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» με π/υ 540.000,00€ (με ΦΠΑ) τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης και θα υλοποιηθεί από την Δ/νση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού απολογιστικά και με αυτεπιστασία και βάσει των προβλεπομένων στην εγκεκριμένη μελέτη συντήρησης τοιχογραφιών, τέμπλου, φορητών εικόνων, άμβωνα και επισκοπικού θρόνου, πρόκειται να γίνουν οι εξής εργασίες:
 • Εργασίες προστασίας και ανάδειξης μνημείων: Περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης τοιχογραφιών, ξύλινων στοιχείων, φορητών εικόνων, υλικά συντήρησης – εργαλεία, μεταφορές εικόνων, έξοδα προσωπικού και μισθοδοσία.
 • Έρευνα – Τεκμηρίωση – Πληροφόρηση: Περιλαμβάνει ενημερωτικά πόστερς και φυλλάδια
 • Λοιπές Εργασίες: Περιλαμβάνει προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και ηλεκτρονικών μέσων.

 

Τέλος να επισημάνουμε πως για το έργο εγκρίθηκε και η προγραμματική σύμβαση  με συμβαλλόμενους:

1) Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ως φορέας υλοποίησης  του 2ου υποέργου

2) Την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ως φορέας υλοποίησης  του 1ου υποέργου

και

3) Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο  της Ενορίας του  Ι.Ν Αγίου Νικολάου Λιβαδερού της Ιεράς Μητρόπολης Σερβίων-Κοζάνης, ως κύριος του έργου και φορέας λειτουργίας αυτού.

You May Also Like

Δράση του Δήμου Καστοριάς για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας

Δράση του Δήμου Καστοριάς για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας

Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου» με Κωδικό ΟΠΣ 5002423

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και…

Στηρίζουμε τους αγώνες των αγροτών και συμμετέχουμε στα συλλαλητήρια και στα μπλόκα τους

Στηρίζουμε τους αγώνες των αγροτών και συμμετέχουμε στα συλλαλητήρια και στα μπλόκα…

Εξιχνιάστηκαν -6- περιπτώσεις απάτης σε βάρος ηλικιωμένων ατόμων στην περιοχή της Κοζάνης

Εξιχνιάστηκαν -6- περιπτώσεις απάτης σε βάρος ηλικιωμένων ατόμων στην περιοχή της Κοζάνης 

Υπογραφή συμφωνητικού του έργου “Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Νεστορίου”, προϋπολογισμού 85.000,00€

Υπογραφή συμφωνητικού του έργου “Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Νεστορίου”, προϋπολογισμού 85.000,00€

Δημοτική Βιβλιοθήκη Καστοριάς: Παρουσίαση του βιβλίου «Ο Εθελοντισμός «έπεσε» στα βαθιά!»

«Ο Εθελοντισμός «έπεσε» στα βαθιά!» των συγγραφέων Νικολέτας Χαρούμενου & Δέσποινας Καλαφάτη

«Έρευνα και Καινοτομία στις μεγάλες προτεραιότητες της Νέας Δημοκρατίας». Εισήγηση της Μαρίας Αντωνίου στην αρμόδια Επιτροπή

«Έρευνα και Καινοτομία στις μεγάλες προτεραιότητες της Νέας Δημοκρατίας». Εισήγηση της Μαρίας…

Πρακτική Άσκηση στο Σύνδεσμο Ελλήνων Γουνοποιών

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Γουνοποιών αναζητά φοιτητές για πρακτική άσκηση στον τομέα των…