Με καλό βαθμό πέρασε το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας την αξιολόγηση από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση.
Όπως αναφέρεται στην Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης, το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας κατέκτησε τον χαρακτηρισμό «θετική αξιολόγηση». Να σημειωθεί ότι οι κλίμακες της βαθμολογίας είναι: «άξιο αναγνώρισης», «θετική αξιολόγηση», μερικώς θετική αξιολόγηση» και «αρνητική αξιολόγηση». Η διοίκηση και η κοινότητα του Ιδρύματος συνολικά, φέρεται να είναι ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, στο οποίο εντοπίζουν ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ειδικότερα, η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης αναφέρει:
«Η ΕΕΑ εντυπωσιάστηκε από τις επιδόσεις και τα διδακτικά επιτεύγματα του ΤΕΙ ΔΜ, ειδικότερα όσον αφορά στο σχεδιασμό και εφαρμογή των προγραμμάτων. Τα δυνατά σημεία του Ιδρύματος επικεντρώνονται στο περιεχόμενο και εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών και τα οποία περιλαμβάνουν το ισχυρό στοιχείο της πρακτικής άσκησης. Αυτή και μόνο η πτυχή αξίζει τον χαρακτηρισμό «άξιο αναγνώρισης».
Υπάρχουν ορισμένοι τομείς στους οποίους εντοπίστηκαν αδυναμίες, όπως η έρευνα και η διεθνοποίηση του ιδρύματος και τα προβλήματα στελέχωσης. Το τελευταίο είναι πέρα από τον έλεγχο του Ιδρύματος.
Η πλειοψηφία των περιοχών που διερευνήθηκαν αξιολογήθηκαν ή θετικά ή και περισσότερο (συμπεριλαμβανομένων πέντε περιπτώσεων κατά τις οποίες η ΕΕΑ θεωρεί το ίδρυμα «άξιο αναγνώρισης»).
Ως αποτέλεσμα η συνολική αξιολόγηση του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Μακεδονίας από την ΕΕΑ είναι Θετική».
Στη συνέχεια η επιτροπή προβαίνει σε ορισμένα συμπεράσματα και συστάσεις σχετικά με:
τη γενική λειτουργία του Ιδρύματος
την ανάπτυξη του Ιδρύματος έως τώρα και τη σημερινή του κατάσταση
την ετοιμότητα και ικανότητα του Ιδρύματος για αλλαγή/βελτίωση
το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας του Ιδρύματος.
Επίσης από την αξιολόγηση προκύπτουν εννιά σημεία που αποτελούν τα «δυνατά χαρτιά» του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, υπάρχουν ωστόσο και σχεδόν ισάριθμα αδύνατα σημεία.
Τα δυνατά σημεία είναι:
Το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, καθώς και οι φοιτητές είναι θετικά κινητοποιημένοι. Αυτό είναι ένα προφανές πλεονέκτημα για τη λειτουργία του ΤΕΙ ΔΜ και πολύ θετικό για το μέλλον.
Και οι φοιτητές και το προσωπικό αναγνωρίζουν (με διάφορους τρόπους) τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες και δείχνουν μια προθυμία να αλλάξουν και να προσαρμοστούν.
Το μικρό μέγεθος του ΤΕΙ ΔΜ ενθαρρύνει το αίσθημα ότι είναι μια οικογένεια.
Το Ίδρυμα υποστηρίζει διάφορες φιλικές προς το περιβάλλον και πράσινης ενέργειας δραστηριότητες εκμεταλλευόμενο τα εργαστήρια και τις υποδομές του.
Το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας είναι οργανωμένο σύμφωνα με την προσέγγιση «από κάτω προς τα πάνω» για τη συλλογή, την οργάνωση των πληροφοριών και τη λήψη αποφάσεων.
Το ΤΕΙ ΔΜ είναι ένα μαθητοκεντρικό Ίδρυμα με όλα τα μαθήματα να περιλαμβάνουν στο πρόγραμμα σπουδών πρακτικό μέρος και πρακτική άσκηση.
Από την ίδρυσή του, το ίδρυμα έχει δημιουργήσει ένα θετικό περιβάλλον για τους φοιτητές, το προσωπικό και του προσωπικού υποστήριξης που διευκολύνει τους στενούς δεσμούς και ένα θετικό κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ των φοιτητών, του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού.
Το ίδρυμα έχει θεσπίσει στενές σχέσεις με τους διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς (κοινότητα, τη βιομηχανία κτλ)
Οι υπηρεσίες ΤΠ υποστηρίζουν αποτελεσματικά τα campuses με την παροχή των παραδοσιακών υπηρεσιών πληροφορικής (διαδίκτυο, ασύρματη σύνδεση, εργαστήρια υπολογιστών, κ.λπ.), αλλά και την ανάπτυξη μοναδικών εργαλείων για την υποστήριξη της διδασκαλίας και των διοικητικών δραστηριοτήτων.
Ως προς τα αρνητικά σημεία επισημαίνονται τα εξής:
Δεν υπάρχει σαφής αναπτυξιακή στρατηγική
Έλλειψη μιας κεντρικής διαχείρισης των μεταπτυχιακών σπουδών (προώθηση των μαθημάτων, τη διαχείριση των αιτήσεων, κεντρική διοργάνωση εκδηλώσεων κλπ.).
Αν και το Ίδρυμα συλλέγει πληροφορίες μέσω άτυπων συναντήσεων με τους εμπλεκόμενους φορείς, το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας δεν περιλαμβάνει επίσημες διαδικασίες για τη συλλογή πληροφοριών από όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς.
Χαμηλό ποσοστό συμπλήρωσης ερωτηματολογίων από τους φοιτητές.
Οι φοιτητές δεν εκπροσωπούνται στις ακαδημαϊκές επιτροπές των Τμημάτων.
Δεν παρέχονται στοιχεία για τη διαδικασία που ακολουθείται σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται ο αριθμός των ECTS που κατανέμονται σε κάθε μάθημα. Δεν υπάρχει επίσημη διαδικασία για τη συλλογή πληροφοριών, προκειμένου να προσδιοριστεί το κατά πόσον ο αριθμός των ECTS που κατανέμονται σε κάθε μάθημα είναι σωστός και αν δεν είναι, ποια διορθωτικά μέτρα λαμβάνονται.
Δεν υπάρχει σύλλογος αποφοίτων
Οι υφιστάμενοι νόμοι που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία των Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στην Ελλάδα είναι πολύ περιοριστικοί και εμποδίζουν την αποτελεσματική λειτουργία των Ιδρυμάτων και την ευελιξία απόκρισης τους στις προκλήσεις και τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της επιστήμης και της κοινωνίας.
Ανεπαρκής κρατική χρηματοδότηση.
Ανισομερής κατανομή του προσωπικού σε διάφορες εγκαταστάσεις του Ιδρύματος.
Να σημειωθεί ότι οι Εξωτερική Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από 5 πανεπιστημιακούς καθηγητές από ΑΕΙ της χώρας και της Κύπρου. Η πενταμελής επιτροπή παρέμεινε στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας επί μία εβδομάδα και «ξεσκόνισε» τα πάντα. Πήρε συνεντεύξεις από τη διοίκηση, τους καθηγητές, τους φοιτητές, τους πτυχιακούς και προπτυχιακούς, ενώ όλοι οι ερωτώμενοι συμπλήρωσαν ειδικά ερωτηματολόγια.
Πηγή: e-ptolemeos.gr

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.