Καστοριά: Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ – ΕΠΑΛ 2020

 

Σας  ενημερώνουμε ότι κατόπιν τροποποίησης της με αριθμ. Φ253/ 61353 /Α5/22-05-2020 Υ.Α. ΥΠΑΙΘ, για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2020, των ΓΕΛ και  ΕΠΑΛ Περιφερείας Καστοριάς, έχουν οριστεί ως εξεταστικά κέντρα, οι  παρακάτω σχολικές μονάδες:

 

Α/Α ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
1 ΗΜΕΡΗΣΙΟ 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
2 ΗΜΕΡΗΣΙΟ 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
3 ΗΜΕΡΗΣΙΟ  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
4 ΗΜΕΡΗΣΙΟ  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
5 ΕΠΑΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ