2.449 αποστολές,  41.785 δείγματα σε 50 ημέρες από τις Κινητές Ομάδες του ΕΟΔΥ

Μέσα σε 50 ημέρες οι Κινητές Ομάδες του ΕΟΔΥ έχουν πραγματοποιήσει 2.449 αποστολές, λαμβάνοντας 41.785 δείγματα. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΔΥ θα συνεχίζουν εντατικά τους δειγματοληπτικούς ελέγχους σε όλη την επικράτεια, με βάση τον επιστημονικό σχεδιασμό και με στόχο την περαιτέρω εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας της υγείας όλων μας.