Έπεσαν δέντρα στη γυρολιμνιά λόγω του δυνατού αέρα (φωτογραφίες)