Απαγόρευση του απόπλου και κατάπλου κρουαζιερόπλοιων στην ελληνική Επικράτεια μέχρι τις 15 Ιουλίου, προς περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού

Έως και την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020 ισχύει το μέτρο της απαγόρευσης απόπλου και κατάπλου κρουαζιερόπλοιων στην ελληνική Επικράτεια, ανεξαρτήτως σημαίας. Δίνεται ωστόσο, για το ίδιο διάστημα, η δυνατότητα στα κρουαζιερόπλοια κενά επιβατών, που προέρχονται από κράτη για τα οποία δεν ισχύουν ειδικότερα περιοριστικά μέτρα, κατόπιν άδειας της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, να καταπλέουν αποκλειστικά:

α. σε λιμάνια της ηπειρωτικής Ελλάδας χωρίς περαιτέρω δυνατότητα μετακίνησης σε άλλο λιμένα και

β. σε ναυπηγεία της ηπειρωτικής Ελλάδας με δυνατότητα απόπλου μετά το πέρας των εργασιών σε λιμένα της ηπειρωτικής Ελλάδας και μόνο

Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι οδηγίες οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (https://www.ynanp.gr/el/) και εφαρμόζονται τα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα αναφορικά με τον δειγματοληπτικό εργαστηριακό έλεγχο και τον προσωρινό περιορισμό των εισερχομένων από την αλλοδαπή

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 41081 (ΦΕΚ 2661/Β/30.06.2020)