Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στις Επαγγελματικές Σχολές ΟΑΕΔ  στην Καστοριά

Στην ΕΠΑ.Σ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ του ΟΑΕΔ θα εισαχθούν  60 Μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

 1. ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ
 2. ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

3.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Οι επαγγελματικές Σχολές ΟΑΕΔ ανήκουν στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση (Ν. 3475/06) και λειτουργούν με το σύστημα Μαθητείας. Οι Μαθητευόμενοι του Οργανισμού, κατά τη διάρκεια της φοίτησης, πραγματοποιούν πρακτική άσκηση με αμοιβή και ασφάλιση (ημερήσια αποζημίωση 21,78 ευρώ).

 

Τι είναι οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας

Μαθητεία είναι το σύστημα Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση του μαθητή στο Σχολείο με την πρακτική του  άσκηση σε χώρους εργασίας.

Δικαιούχοι είναι νέοι και νέες απόφοιτοι της Α΄ Ταξης Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ηλικίας 16 έως 23 ετών, οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η φοίτηση στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας είναι διετής και περιλαμβάνει τις Τάξεις Α΄και Β, οι οποίες οργανώνονται σε τμήματα ειδικότητας.

Οι μαθητές και μαθήτριες των ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ:

 1. Φοιτούν σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια
 2. Τους παρέχονται τα απαραίτητα βιβλία και βοηθήματα
 3. Εκπαιδεύονται από έμπειρο και άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, μόνιμο και έκτακτο.
 4. Αμείβονται και ασφαλίζονται από τους εργοδότες, για τους οποίους ο ΟΑΕΔ έχει θεσπίσει κίνητρα, προκειμένου να διευρυνθεί ο αριθμός των απασχολουμένων μαθητών
 5. Δικαιούνται σπουδαστική άδεια μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
  Εθνικής Αντίστασης 8, Άνω Καλαμάκι, e-mail: press(ΣΤΟ)oaed.gr
 6. Λαμβάνουν- όσοι συγκεντρώνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις- επίδομα στέγασης και σίτισης
 7. Δικαιούνται Αναβολή Στράτευσης

 

Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας έχουν τη δυνατότητα:

Α. Άμεσης πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας με την απόκτηση Πτυχίου το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο επαγγελματικών προσόντων 4.

Β. Εγγραφής στην Β’ Τάξη Επαγγελματικού Λυκείου

 

Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄ τάξη έχουν, νέοι και νέες οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης και

α) Κατέχουν ενδεικτικό τουλάχιστον Α’ Τάξης Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, ή είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή πτυχίου ΕΠΑΛ ή ΕΠΑ.Σ, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας.

β) Έχουν γεννηθεί τα έτη 1997 έως 2004

 

Περισσότερες πληροφορίες:

Τηλέφωνα: 24670 84394, 81972, 81208

e-mail: epas.kastoria@oaed.gr και a.mpaggou@oaed.gr

Διεύθυνση: Καραολή 10, Περιοχή Νταηλάκι, Καστοριά