Συνάντηση εργασίας (1st workshop) του Συνδέσμου Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων – Πρόγραμμα

Ο Σύνδεσμος Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για τη προσαρμογή εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις μέσω καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης επίκαιρων γνώσεων και δεξιοτήτων» διοργανώνει την 1η συνάντηση εργασίας (1st workshop), προκειμένου να ανταλλάξει εμπειρίες και καλές πρακτικές, αλλά και να κεφαλαιοποιήσει τη προστιθέμενη αξία των αποτελεσμάτων από τη μέχρι τώρα πορεία του έργου, συνδέοντας την αναβάθμιση δεξιοτήτων με τη βελτίωση των συνθηκών εύρεσης απασχόλησης και εργασιακής κινητικότητας στο πεδίο του ημερήσιου περιφερειακού Τύπου.

Μέσω της συνάντησης εργασίας θα παρουσιαστεί η πορεία της υλοποίησης της Πράξης και θα συζητηθεί η ανάπτυξη δεξιοτήτων στον κλάδο των ΜΜΕ, μέσω της τηλεκατάρτισης και την πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων. Μέσω εξειδικευμένων ομιλητών από το χώρο της δημοσιογραφίας και της επαγγελματικής κατάρτισης θα αναπτυχθεί ένας διάλογος με σκοπό να καταγραφούν καλές πρακτικές, δυνατότητες βελτίωσης και επόμενα βήματα για την αναβάθμιση του κλάδου.

Η συνάντηση εργασίας θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο ELECTRA PALACE (Ναυάρχου Νικοδήμου 18-20) στην Πλάκα το Σάββατο11 Ιουλίου 2020, στις 14.30.
Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους.”

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ
14:30 – 15:00
Εγγραφές

15:00 – 15:05
Χαιρετισμός Προέδρου ΣΗΠΕ κ. Ευάγγελου Αθανασίου

15:05 – 15:20
Τάραμας Γεώργιος, Υπεύθυνος Οικονομικού Αντικειμένου Πράξης): Σύντομη Παρουσίαση της Πράξης «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων για την προσαρμογή εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις μέσω καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης επίκαιρων γνώσεων και δεξιοτήτων»

15:20 – 16:30
Round Table:
Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων ως μέσω βελτίωσης της εργασιακής τους κινητικότητας. Ο ρόλος της τηλεκατάρτισης στην νέα εποχή. Αντιμετώπιση Δυσκολιών -Εφαρμογής – Καλές Πρακτικές – Προτάσεις Βελτίωσης.
Συντονιστής. Δημοσιογράφος μέλος του Σ.Η.Π.Ε.

Ομιλητές:
Ευάγγελος Αθανασίου, Πρόεδρος ΣΗΠΕ
Ιωάννα Κωσταρέλλα, Επίκουρη καθηγήτρια του τμήματος Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. του ΑΠΘ
Αντώνιος Σκαμνάκης, Υπεύθυνος Φυσικού Αντικειμένου Πράξης / Αναπληρωτής καθηγητής του τμήματος Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. του ΑΠΘ
Ρουσάκης Κωνσταντίνος, Διευθυντής Κατάρτισης Αναδόχου ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΤΕΒΕ

16:30 – 16:45
Coffee Break

16:45 – 17:30
Διαλογική Συζήτηση
Συζήτηση με την συμμετοχή του κοινού επί των τοποθετήσεων των συμμετεχόντων στο Round Table

Προτάσεις – Συμπεράσματα