Δημιουργία δομής προθερμοκοίτισης επιχειρηματικών ιδεών και παράλληλη παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και καθοδήγησης από το Επιμελητήριο Καστοριάς

Το Επιμελητήριο Καστοριάς υλοποιεί το έργο με ακρωνύμιο INECO με τη χρηματοδότηση του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας Αλβανίας 2014-2020, ως επικεφαλής εταίρος σχήματος που αποτελείται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Επιμελητήριο Αργυροκάστρου, το Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου και τη ΜΚΟ People and Ideas από τα Τίρανα.

«Σκοπός του έργου, είναι η υποστήριξη γενικότερα  της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, μέσω της δημιουργίας μιας δομής προθερμοκοίτισης επιχειρηματικών ιδεών και με την παράλληλη παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και καθοδήγησης», διευκρίνησε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καστοριάς Χαράλαμπος Καραταγλίδης.

Παράλληλα ο κ. Καραταγλίδης ενημέρωσε πως ήδη στο κτίριο του Επιμελητηρίου Καστοριάς έχει δημιουργηθεί για αυτό το σκοπό μια φυσική δομή οργανωμένη στη βάση του co working space, η οποία θα διατεθεί για τις ανάγκες του έργου.

Στο πλαίσιο αυτό το Επιμελητήριο, στο αμέσως επόμενο διάστημα θα εκκινήσει τον πρώτο κύκλο εφαρμογής, ο οποίος προβλέπει:

  • την υλοποίηση ενός εισαγωγικού κύκλου εκπαίδευσης κατά τον οποίο θα αναλυθούν οι έννοιες: επιχειρηματικότητα, επιχειρηματική καινοτομία και δημιουργική οικονομία, χρηματοδοτικά εργαλεία και καλές πρακτικές και επιχειρηματικές δυνατότητες στη Δυτική Μακεδονία. Θα πραγματοποιηθούν τέσσερεις όμοιοι κύκλοι και κάθε κύκλος θα γίνεται με τη συμμετοχή 15 ατόμων και θα έχει διάρκεια 24 ωρών. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί εντός του Ιουλίου, στις εγκαταστάσεις του Επιμελητηρίου με την πλήρη τήρηση του σχετικού υγειονομικού πρωτοκόλλου
  • την υλοποίηση ενός ολιστικού προγράμματος προθερμοκοίτισης το οποίο θα περιλαμβάνει τις δραστηριότητες συμβουλευτικής και καθοδήγησης (coaching & mentoring) για 15 συμμετέχοντες. Κάθε συμμετέχοντας θα έχει την υποστήριξη ενός μέντορα και θα του παρέχεται εξειδικευμένη νομική, φοροτεχνική συμβουλευτική, καθώς επίσης και συμβουλευτική σε θέματα εξωστρέφειας – εξαγωγών, δημιουργικής οικονομίας και επιχειρηματικής καινοτομίας. Στο πλαίσιο του ολιστικού προγράμματος θα έχουν τη δυνατότητα να καταρτίσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο με τη βοήθεια και υποστήριξη των ανωτέρω στελεχών και να αποκτήσουν απαραίτητες δικτυώσεις με την πραγματική αγορά.

Το σύνολο των ανωτέρω υπηρεσιών (εκπαίδευση, συμβουλευτική, καθοδήγηση) όπως και η χρήση της δομής προθερμοκοίτισης αλλά και της σχετικής πλατφόρμας που δημιουργείται στο πλαίσιο του έργου, είναι απολύτως δωρεάν.

Τέλος ο Πρόεδρος του Επιμελητήριου Καστοριάς απηύθυνε κάλεσμα προς τα φυσικά πρόσωπα που δε διαθέτουν επιχειρηματική δραστηριότητα ή διαθέτουν αλλά θέλουν να αναπτύξουν μια νέα επιχειρηματική ιδέα, χωρίς ηλικιακούς ή άλλους περιορισμούς, να εκδηλώσουν το σχετικό ενδιαφέρον τους με τη συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης συμμετοχής, έως τις 31 Ιουλίου 2020.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την υπεύθυνη του προγράμματος κα. Τογκαρίδου Κωνσταντίνα στο τηλέφωνα 24670 27537 και στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΑΙΤΗΣΗ