Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του  Μιχάλη Πλίτση

Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Λιόλιος» το βιβλίο του συμπολίτη μας Μιχάλη Ζ. Πλίτση, με τίτλο «Σχέσεις Βλαχικής με τις αρχαίες Ελληνικές διαλέκτους». Η πρωτοποριακή αυτή εργασία απορρίπτει τη Λατινογένεση και ενισχύει αποτελεσματικά την καταγωγή της Βλάχικης γλώσσας από τις αρχαίες Ελληνικές διαλέκτους, ενώ με παράθεση ικανών αρχαίων ιστορικών πηγών (Ηρόδοτος, Πλούταρχος, Στράβων, Ηλιόδωρος) ανάγει την προέλευση των Αρμάνων Βλάχων στους Πρωτοδωριείς Περραιβούς και Εστιώτες της Προομηρικής Βορειοδυτικής Θεσσαλίας, τους μετέπειτα Πινδικούς Παραυαίους ή Παραούϊους, που γύρω στο 1100 π.Χ, με την κάθοδο των Ηρακλειδών, κατέβηκαν και πάλι στην Θεσσαλία, τη Δ. Μακεδονία, την Δωρίδα και την Πελοπόννησο ως Έλληνες Δωριείς και Μακεδόνες! Στην έρευνα, που διήρκησε δεκαοκτώ χρόνια, αναλύονται οι σχέσεις της Βλαχικής με τις εξής αρχαίες Ελληνικές διαλέκτους: Αιολική, Δωρική, αρχαία Μακεδονική, Ιωνική – Αττική, Αρκαδοκυπριακή και Πελασγική, ενώ χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι και τα πορίσματα της επιστήμης της σύγχρονης γλωσσολογίας. Στις 172 σελίδες του αναλύονται περίπου 2.500 διαλεκτικές λέξεις τοπωνύμια και ονόματα από όλη την Ελλάδα, με ιδιαίτερη αναφορά στην διάλεκτο της γενέτειράς του Σαμαρίνας!

Το ενδιαφέρον βιβλίο αναμένεται να ελκύσει το αναγνωστικό κοινό και να παρουσιαστεί  στο Άργος Ορεστικό στα τέλη Αυγούστου.