Φωτοβόλτα στην αλπική λίμνη Μουτσάλια στις Αρένες του Γράμμου

Φωτογραφίες: Απόστολος Ν.