Προαιρετική Οικονομική Ενίσχυση για την αποπληρωμή του τέμπλου του Ιερού Ναού Αγίου Νικάνορος Καστοριάς

 

Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει με μηνιαία σταθερή οικονομική συνδρομή των πέντε ευρώ ( 5 € )  ή με οποιοδήποτε ποσό, για την αποπληρωμή μέρους του χρέους του τέμπλου και των Εικόνων του τέμπλου, παρακαλούμε όπως ενημερώσει την αρμόδια διαχειριστική Επιτροπή (κα Ζορμπίδου Ρεβέκα  τηλ:6972350139 και κα.Μπάρου Αικατερίνη τηλ:6946424600), συμπληρώνοντας την ακόλουθη δήλωση.

ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ΔΗΛΩΣΙΣ

Όνομα:…………………………………

Επώνυμο: ……………………………

Δ/νση:………………………………….

Τηλ:……………………………………..

Καστοριά…………………………….

Προς
Ιερό Ναό Αγίου Νικάνορος

Χλόη –Καστοριά

Δηλώνω πως επιθυμώ να συμμετάσχω με το ποσό των 5, 00 € (πέντε ευρώ) ή το ποσό των «…………» ( ……………ευρώ) ως μηνιαία σταθερή οικον. Συνδρομή, για την αποπληρωμή του χρέους του τέμπλου και των Εικόνων του τέμπλου.

Ο /Η Δηλ……