ΔΕΗ: 31 προσλήψεις με 8μηνα

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα ένα (31) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (Λ.Κ.Δ.Μ.), που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα του Νομού Κοζάνης, για το Ορυχείο Αμυνταίου του Νομού Φλώρινας.

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 07-11-2016 έως 16-11-2016

Διορισμοί καθηγητών στη Σχολή πυροσβεστών Πτολεμαΐδας

Στην προκήρυξη θέσεων για το διορισμό διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Πυροσβεστών στο παράρτημα Πτολεμαΐδας για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 προχωρά η πυροσβεστική ακαδημία για να καλυφθούν οι ανάγκες διδασκαλίας στο ανωτέρω παράρτημα.

 

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 3 ατόμων στα Υπ. Πολιτισμού και Εργασίας

Το ΑΣΕΠ προκηρύσσει την πλήρωση 3 θέσεων με θητεία 3 ετών που μπορεί να ανανεώνεται, ως ακολούθως:

– Δύο (2) θέσεις Ελεγκτών Ιατρών στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλ- ληλεγγύης

και – Μίας (1) θέσεως Ιατρού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Προσλήψεις 41 ατόμων στη Θεσσαλονίκη

Το Δημοτικό Κέντρο Μουσικής και Χορού Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά 41 άτομα για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Κέντρο Μουσικής και Χορού Θεσσαλονίκης» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Διδασκαλία Μουσικών Οργάνων και Μαθημάτων Χορού» συνολικής διάρκειας έως 9 μήνες.

Θέση Αρχαιολόγου στην Eφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής

H Eφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες» του έργου µε τίτλο «Κατασκευή δικτύων απορροής οµβρίων υδάτων ∆ήµου Παιανίας. Β΄ Φάση», στο Ε.Π. «Αττική», για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύβασης και όχι πέραν της 31.3.2017, µε δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης.

Πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη στο ΕΚΕΦΕ

Το Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (Ι.Ν.Ν.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «ClickGene – Click Chemistry for Future Gene Therapies to Benefit Citizens Researchers and Industry» (Ε-11910) – Grant Agreement No 642023, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη για διεξαγωγή έρευνας στο πλαίσιο του έργου «ClickGene», διάρκειας δώδεκα (12) μηνών.

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη 2Ε/2016 για 30 μέλη στην ΑΕΕΠ

Από το ΑΣΕΠ, γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 2Ε/2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 9/3-11-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την επιλογή τριάντα (30) μελών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), με θητεία πέντε ετών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α΄/2016) και το άρθρο 19 του Ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28/τ.Α΄/1994), όπως ισχύει.

 

Το ΦΕΚ της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση» (έντυπο ΑΣΕΠ με την ένδειξη ΕΕ) στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες > Έντυπα – Διαδικασίες > Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό > Διαθέσιμα Έντυπα > Έντυπο ΑΣΕΠ Ε.Ε.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει την 12η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα.

Προσλήψεις καθηγητών μουσικής στο Αριστοτέλειο

Η Συνέλευση του Τμήματος της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην αριθμ. 451/21-10-2016 συνεδρίαση αποφάσισε την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού (3 άτομα) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

1)Εισαγωγή στη δημιουργική χρήση της τεχνολογίας(εαρινού εξαμήνου)

2) Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Μουσική (χειμερινού εξαμήνου)

3) Εκτέλεσης παρτιτούρας στο Πιάνο Ι (χειμερινού εξαμήνου)

4) Εκτέλεσης παρτιτούρας στο Πιάνο ΙI(εαρινού εξαμήνου)

5) Μουσική υφή Ι και ΙΙΙ(χειμερινού εξαμήνου)

6) Μουσική υφή ΙΙ και ΙV(εαρινού εξαμήνου)

Προσλήψεις διδακτικού προσωπικού στο Δημοκρίτειο

Με την αριθμ. 477/1-11-2016 συνεδρίαση της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο αποφασίστηκε η πρόσληψη διδακτικού-εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017: Νέες Τεχνολογίες στη Φυσική Αγωγή, Κοινωνιολογία του Αθλητισμού, Baseball-Softball.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.