Νυχτερινή βόλτα στην μαγική Καστοριά (Φωτογραφίες)

Φωτογραφίες: Απόστολος Ν.