Τα αποτελέσματα αναλύσεων του πόσιμου νερού  της Καστοριάς και Δημοτικών Ενοτήτων

               

Καστοριά

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων μικροβιολογικών αναλύσεων του μηνός Αυγούστου  έτους 2020, κατόπιν αποστολής δειγμάτων πόσιμου νερού για εργαστηριακή εξέταση στις 27.08.20το πόσιμο νερό της πόλης Καστοριάς είναι σύμφωνο με τους υγειονομικούς όρους της ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322 ,η οποία αφορά την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ως προς τις παραμέτρους που εξετάστηκε.

Δημοτικές Ενότητες  Δήμου Καστοριάς

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων μικροβιολογικών αναλύσεων του μηνός Αυγούστου  έτους 2020, κατόπιν εξέτασης δειγμάτων πόσιμου νερού που ελήφθησαν από τους οικισμούς: Τσάκωνης, Ομορφοκκλησιάς, Λεύκης, Ποριάς, Χιλιοδένδρου,Μεσοποταμίας, Πενταβρύσου, Υψηλού, Κλεισούρας, Βέργας, Μελισσοτόπου, Τοιχιού, Πολυκάρπης, Μαυροχωρίου, Κολοκυνθούς, Αγ.Νικολάου και Κορησού, είναι σύμφωνα με τους υγειονομικούς όρους της ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322η οποία αφορά την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ως προς τις παραμέτρους που εξετάστηκαν.