Ο ήλιος “χάνεται” κατά την δύση του πίσω από την οροσειρά του Γράμμου (Φωτο)


Φωτογραφία: Απόστολος Ν.