Εταιρία Τουρισμού Δυτικής  Μακεδονία: Ημερίδα στην Καστοριά στο πλαίσιο του έργου  “Ενδοεπιχειρησιακή επιτάχυνση για υφιστάμενες επιχειρήσεις και ανάπτυξη νέων προιόντων και υπηρεσιών”

Την προσεχη Παρασκευή 18.09.2020 και ώρα 18:00 μ.μ. στο κτίριο της Εταιρίας  Προστασίας Περιβάλλοντος (Λεωφόρος Κύκνων-Καστοριά), η Εταιρία Τουρισμού Δυτικής  Μακεδονίας θα διοργανώσει ημερίδα  στο πλαίσιο του έργου με τίτλο << Ενδοεπιχειρησιακή επιτάχυνση για υφιστάμενες επιχειρήσεις και ανάπτυξη νέων προιόντων και υπηρεσιών>> με ακρωνύμιο ACCEL που εντάσσεται στο πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA II   <<  Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020>>