Προσφορά εργασίας από γνωστή επιχείρηση της Καστοριάς

Ζητείται από γνωστή επιχείρηση της Καστοριάς οδηγός (μεταφορέας) για πλήρη απασχόληση. Οι ενδιαφερόμενοι (έως 35 χρονών) θα πρέπει να κατέχουν επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης. Επικοινωνία στο e-mail info@kastanidis.com