ΑΚΥΡΩΣΗ ΒΟΛΗΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ

Από τη Στρατιωτική Αρχή ανακοινώνεται ότι, οι βολές με πραγματικά
πυρά Όπλων Πυροβολικού, στο Πεδίο Βολής «ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ» Καστοριάς που
είχαν προγραμματιστεί να εκτελεστούν την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020, από
ώρα 08:00 μέχρι ώρα 23:00 και την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020, από ώρα 08:00
μέχρι ώρα 23:00, αναστέλλονται.