Ο Εμπορικός Σύλλογος Καστοριάς στο πλευρό των πληγέντων της Καρδίτσας

 

 

Με  τις  διαθέσιμες  δυνάμεις  μας  συμμετέχουμε  στην  ανακούφιση  των  συνανθρώπων  μας  και  συναδέλφων  μας  στην  Καρδίτσα 

που  επλήγησαν  από  τις  πρόσφατες  καταστροφικές  πλημμύρες.