Ομιλία του εισηγητή της κυβερνητικής πλειοψηφίας σε Ν/Σ του Υπουργείου Υγείας της Ζήσης Τζηκαλάγιας