Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο με το οποίο καθορίζεται ότι το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) επεκτείνεται σε όλους τους δήμους της χώρας και ξεκινάει από 1η Ιανουαρίου 2017. Παράλληλα έχουν γίνει και κάποιες προσθήκες σε σχέση με το υπάρχων πρόγραμμα ενώ θεσμοθετείται και το νέο πληροφοριακό σύστημα e-pronoia

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο για το νέο πλαίσιο της κοινωνικής πρόνοιας με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η θεσμική κατοχύρωση του πληροφοριακού σύστηματος «e-pronoia για τον πολίτη», που συστήνεται στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.). Στο ανατέθηκε Ε.Κ.Κ.Α. η αρμοδιότητα καταγραφής, παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων των φορέων κοινωνικής φροντίδας, κοινωνικής αλληλεγγύης και προστασίας, καθώς και των ωφελούμενων από τους φορείς αυτούς, με στόχο την ηλεκτρονική ενημέρωση και εξυπηρέτηση των πολιτών, την ηλεκτρονική διασύνδεση των φορέων και των εφαρμοζόμενων δράσεων και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση του τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης. Επιδιωκόμενος σκοπός της παρούσας ρύθμισης είναι η νόμιμη και αποτελεσματική υλοποίηση της ως άνω ανατεθείσας αρμοδιότητας, μέσω της σύστασης και λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος.

Όσο αφορά το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης το νομοσχέδιο αναφέρει ότι επιδιωκόμενος σκοπός της νέας ρύθμισης είναι η ουσιαστική αντιμετώπιση ακραίων φαινομένων φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού σε μονοπρόσωπα και πολυπρόσωπα νοικοκυριά. Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης σε αξιοπρεπές επίπεδο και η προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ένταξης και επανένταξης των φτωχών προσώπων και οικογενειών αποτελούν την κύρια αποστολή της προτεινόμενης μεταρρύθμισης. Το Κ.Ε.Α. συνιστά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικών παρεμβάσεων, που εξασφαλίζει ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης και, συγχρόνως, προωθεί την κοινωνική και οικονομική ένταξη των ωφελούμενων. Καλύπτει κάθε άτομο και νοικοκυριό, που βρίσκεται ή περιέρχεται σε κατάσταση ανάγκης, χορηγεί παροχές σε χρήμα, είδος και ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας, λόγω αδυναμίας κάλυψης της ανάγκης από το σύστημα κοινωνικής προστασίας ή από τους ίδιους τους πόρους του ωφελούμενου, θεσπίζει γενικά και αντικειμενικά κριτήρια ένταξης για την άσκηση του δικαιώματος στην αξιοπρεπή διαβίωση, εξασφαλίζει την πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινωνικής αλληλεγγύης και ενισχύει τις δυνατότητες ενσωμάτωσης των δικαιούχων στον κοινωνικό και οικονομικό ιστό.

Εντασσόμενο στην Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη (Ε.Σ.Κ.Ε.) και σε πλήρη εθνική εφαρμογή, το Κ.Ε.Α. συνθέτει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικών παρεμβάσεων, το οποίο ερείδεται σε: – μία θεσμικώς κατοχυρωμένη προνοιακή παροχή εισοδηματικής ενίσχυσης, που εξασφαλίζει σε κάθε φτωχό πολίτη ένα εγγυημένο και αξιοπρεπές όριο διαβίωσης, β. ένα συνδυασμό ποιοτικών υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας για άτομα, που αντιμετωπίζουν προβλήματα αναπηρίας, ανεργίας και κοινωνικού αποκλεισμού, και γ. σε προγράμματα ενεργοποίησης και προώθησης στην αγορά εργασίας.

Η προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκει την επέκταση του Κ.Ε.Α. σε όλους τους Δήμους της Χώρας, τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, την πρόληψη ή / και άμβλυνση του κινδύνου των κοινωνικών διακρίσεων, την ενίσχυση του εργασιακού ήθους των εν δυνάμει δικαιούχων του Κ.Ε.Α., που δύνανται να εργαστούν, την μακροπρόθεσμη εξασφάλιση κοινωνικών και οικονομικών οφελών και εν γένει την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Οι αλλαγές στο ΚΕΑ από το 2017

Από 1.1.2017 το Πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (Κ.Ε.Α.), επεκτείνεται σε όλους τους Δήμους της Χώρας. Ως Ωφελούμενες Μονάδες ορίζονται οι κάτωθι κατηγορίες:

α. Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: κάθε ενήλικο άτομο, το οποίο διαμένει μόνο του σε κατοικία και δεν εμπίπτει στην κατηγορία ενηλίκων έως 25 ετών, που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Β. Πολυπρόσωπο νοικοκυριό: όλα τα άτομα, τα οποία διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη. Δύναται να απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα άτομα ή φιλοξενούμενη οικογένεια, υπό την προϋπόθεση ότι η φιλοξενία έχει δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση. Στο πολυπρόσωπο νοικοκυριό εντάσσονται και τα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους.

γ. Άστεγοι: όσοι διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα, με την προϋπόθεση ότι έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων ή κάνουν χρήση των υπηρεσιών Ανοικτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων, που λειτουργούν στους Δήμους».

«Ως Εγγυημένο Ποσό ορίζεται το ποσό, που εγγυάται το πρόγραμμα για κάθε νοικοκυριό, ανάλογα με τον αριθμό και την ηλικία των μελών του, μετά και την καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης του Κ.Ε.Α.».

Υπό την επιφύλαξη αυστηρότερων ποινών, που προβλέπονται στην κείμενη ποινική νομοθεσία, σε περίπτωση δήλωσης από τον αιτούντα ψευδών στοιχείων ή απόκρυψης αληθινών στην αίτηση ένταξης του στο Κ.Ε.Α., με σκοπό τον προσπορισμό περιουσιακού οφέλους στον ίδιο ή σε τρίτο, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 (Α’ 75). Σε κάθε περίπτωση, μετά από αυτεπάγγελτη ή κατόπιν αναφοράς έρευνα, η Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αποστέλλει τα σχετικά στοιχεία στον αρμόδιο εισαγγελέα για την εξέταση των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των υπευθύνων».

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.