“Η Σύναξις των Μυρίων Αγγέλων”, δύο εικόνες αυτής σε ναούς της Καστοριάς

 

Τους εξυμνούντας τον τρισάγιον ύμνον,

Ύμνοις γεραίρειν εικός εστιν Aγγέλους.

Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί σέβονται και τιμούν ιδιαίτερα τους αναρίθμητους Αγγέλους του Θεού, οι οποίοι είναι οργανωμένοι σε εννέα ανάλογες Τάξεις. Επ’ ονόματι των υπόψη Αγγέλων οικοδομούν ανέκαθεν ιερούς ναούς, που τους κοσμούν με σχετικές εικόνες αρκετών ομοιοθεματικών και ομοθεματικών τύπων και μορφών. Στους εν λόγω ομοιοθεματικούς εικονιστικούς τύπους περιλαμβάνεται κι αυτός που φέρει την ονομασία “Η Σύναξις των Μυρίων Αγγέλων” (= Η σύναξη των πιστών προς τιμήν των αναρίθμητων Αγγέλων), και που είναι (ο τύπος), κατά γενική παραδοχή, εμπνευσμένος, εντυπωσιακός κι ελκυστικός.

Η αναφερόμενη εικαστική παράσταση “Η Σύναξις των Μυρίων Αγγέλων” παρουσιάζει και προβάλλει μία ευάριθμη ομάδα ορθοστεκούμενων πτερωτών Αγγέλων, και απαντάται σε αρκετές παραλλαγές. Οι κυριότερες απ’ αυτές τις παραλλαγές εμφανίζουν δύο Αγγέλους να ανακρατούν εμπρός και στο μέσον της ομάδας τους ένα μετάλλιο (: στρογγυλός δίσκος) με την αγία μορφή του Χριστού αγιογραφημένη επ’ αυτού.

Εικόνες με θέμα τη Σύναξη των Μυρίων Αγγέλων υπάρχουν σε μερικούς ναούς της Καστοριάς. Φωτογραφίες δύο εξ αυτών των εικόνων, που βρίσκονται αντιστοίχως στους ναούς Αγίου Ιωάννου Προδρόμου συνοικίας Απόζαρι, και Αγίου Ανδρέα συνοικίας Ντολτσού, δημοσιεύονται εδώ, μαζί με ανάλογες ομοθεματικές και συναφείς τους παραστάσεις.

Το παρόν κείμενο θα κλείσει με την πληροφορία, ότι, κατά τη βυζαντινή εποχή, η εορτή της “Συνάξεως των Αγίων Αγγέλων” «ετελείτο ένδον του Μαρτυρίου της αγίας Αναστασίας εν της Δομνίκου», και ότι έξω από τα τείχη της πόλεως Πισσινούντος Γαλατίας (κεντρική Μικρά Ασία) υπήρχε κατά τον 6ο αιώνα ένας ναός των Μυριαγγέλων, που ήταν ονομαστός για τα θαύματα που γίνονταν εκεί.

 

Γιώργος Τ. Αλεξίου