Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Καστοριάς για συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολείων στον νομό

Ο Σύλλογος Εκπ/κών Π.Ε Ν. Καστοριάς δηλώνει την αντίθεσή του στις επικείμενες συγχωνεύσεις και υποβιβασμούς σχολικών μονάδων που πρόκειται να εισηγηθεί η Δ/νση Π.Ε Καστοριάς.

Κατανοούμε ότι η συνεχής μείωση του μαθητικού δυναμικού στην πόλη μας και ο μικρός αριθμός μαθητών που συναντάται σε κάποια σχολεία οδηγεί εύκολα στις ορθολογικές αλλά πολλές φορές βεβιασμένες πρακτικές των συγχωνεύσεων – υποβιβασμών σχολικών μονάδων, αγνοώντας όμως τον κύριο και πρωταρχικό παιδαγωγικό και κοινωνικό ρόλο που έχει να επιτελέσει ένα σχολείο.

Σε καιρό πανδημίας και με την ευρύτερη περιοχή της Καστοριάς να πλήττεται σε όλους τους τομείς, αυτές οι προτάσεις μόνον επιπλέον προβλήματα θα δημιουργήσουν… πολυπληθή τμήματα, μετακινήσεις μαθητών, απώλεια οργανικών θέσεων.

Μικρότερος αριθμός μαθητών ανά τμήμα, σωστά μελετημένη χωροταξική κατανομή, θα βοηθούσαν τα σχολεία του νομού μας να διατηρήσουν τη λειτουργικότητα, αλλά και την οργανικότητά τους.

Γνωρίζουμε πως δεν είναι σύνηθες να λειτουργούν σχολεία με μικρό αριθμό μαθητών, αλλά κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι δεν είναι λειτουργικά και δεν επωφελούνται οι λίγοι μαθητές τους και γνωστικά και παιδαγωγικά! Ας είναι αυτό το αντιστάθμισμα σε όσα στερούνται εξαιτίας της γενικευμένης κρίσης που ταλανίζει τα τελευταία χρόνια τον ακριτικό νομό μας.

Με τις παρούσες συνθήκες οι μόνες σχολικές μεταβολές που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν είναι οι καταργήσεις των σχολείων που βρίσκονται εδώ και χρόνια σε αναστολή και η συγχώνευση του Δ.Σχ. Ασπροκκλησιάς. Σε κάποιες περιπτώσεις η αλλαγή είναι θεμιτή χωρίς να είναι η ιδανική αλλά ο χρόνος οδήγησε εκεί.

Η διασφάλιση της οργανικότητας των συναδέλφων θα πρέπει να αποτελέσει βασική προϋπόθεση για την κατάθεση των προτάσεων.

Ας αφήσουμε λοιπόν τα σχολεία να συνεχίσουν το έργο τους ως έχουν και ας αποφασίσει ο χρόνος για την πορεία τους.

Καλούμε του Συλλόγους Διδασκόντων των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών Σχολείων που προτείνονται για σχολική μεταβολή να απαντήσουν αρνητικά.

Καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς να μην προχωρήσει στην έγκριση αυτών των σχολικών μεταβολών.

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος                                            Η Γεν. Γραμματέας

Βόλτση Αγγελική                                             Κώστα Θάλεια