Ο Δήμος Καστοριάς για την τήρηση των μέτρων και τη στήριξη της τοπικής αγοράς