Γυρολιμνιά Καστοριάς: Όταν πέφτει η νύχτα!

Φωτογραφία: Απόστολος Ν.