Ο γύρος της λίμνης από το μονοπάτι που οδηγεί στο λόφο του προφήτη Ηλία

Φωτογραφία: Απόστολος Ν.