Κε.Δι.Βι.Μ. Καστοριάς: «Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων  μέσω του ΛΑΕΚ 1-49»

 

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς, στο πλαίσιο των Επιδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης εργαζομένων μέσω του ΛΑΕΚ 1-49, έχει σχεδιάσει  και  προτείνει 9 προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης στα εξής θεματικά πεδία:

 

– Ψηφιακές δεξιότητες

– Ψυχολογία – επικοινωνία

– Ξένες γλώσσες

 

Οι εργαζόμενοι (ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ-ΙΚΑ) σε εργοδότες οι οποίοι δεν απασχολούν περισσότερους από 49 εργαζόμενους μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση Συμμετοχής ώστε:

 

#1 να εκπαιδευτούν σε αντικείμενο της επιλογής τους, διάρκειας 40 ωρών και να βελτιώσουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους,

#2 να λάβουν αποζημίωση 200,00€  (5,00€ / ώρα)

#3 να λάβουν Βεβαίωση παρακολούθησης

#4 να αποκτήσουν πιστοποίηση (ισχύει προαιρετικά και για συγκεκριμένα προγράμματα).

 

Προθεσμία για την υποβολή Αίτησης συμμετοχής έως Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Σημαντική διευκρίνιση:

 

Περισσότερες πληροφορίες για τα αντικείμενα κατάρτισης και την υποβολή Αίτησης Συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα https://kekorestias1.webnode.gr/laek/ ή να επικοινωνήσουν με το Κ.Ε.Κ. στο τηλέφωνο 2467025388.

 

Μέλλιος Παναγιώτης

Διευθυντής Κε.Δι.Βι.Μ.

Φιλίππου Χρυσούλα

Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.Κ.