Μια κοινωνική ιστορία για την προστασία μας από τον κορωνοϊό από μαθητές του ΕΝΕΕΓΥΛ Καστοριάς

Τι είναι οι κοινωνικές ιστορίες: Οι κοινωνικές ιστορίες είναι μικρά κείμενα που έχουν σκοπό να ενισχύσουν την κατανόηση μιας κοινωνικής κατάστασης και να διδάξουν κοινωνικές δεξιότητες. Οι κοινωνικές ιστορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προετοιμάσουν τα παιδιά για νέες καταστάσεις και να βοηθήσουν τους μαθητές να κατανοήσουν κοινωνικές περιστάσεις και πώς μπορούν να συμπεριφερθούν.

Την παρακάτω κοινωνική ιστορία για τον κορωνοϊό, δημιούργησε μια μαθήτρια του ΕΝΕΕΓΥΛ Καστοριάς, προσφέροντας έτσι βοήθεια και σε άλλα παιδιά για την κατανόησή του ιού και για την προστασία τους από αυτόν.

Σημειώνουμε πως τα Σχολεία Ειδικής Αγωγής, παρά το ολικό lockdown, παραμένουν ανοιχτά, προσφέροντας στα παιδιά με ειδικές ανάγκες πολύτιμη αρωγή και στήριξη.

= ===