Δρακόλιμνη Μουτσάλια: Ο χειμώνας πλησιάζει στις Αρρένες του Γράμμου

 

Φωτογραφία: Απόστολος Ν.