Π.Ε. Καστοριάς: Γεωργικές Προειδοποιήσεις σχετικά με τα Μηλοειδή

 

Σας γνωστοποιούμε Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, το οποίο αφορά την τα Μηλοειδή.

THESSAL_031220