Ένταξη στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» της Πράξης «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Εορδαίας»

 

Με την υπ. αριθμ. 84705/3-12-2020 του Τμήματος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διαχείρισης Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Εσωτερικών, εγκρίθηκε η πρόταση του Δήμου Εορδαίας για ένταξη στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» της Πράξης με τίτλο: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Εορδαίας» συνολικού προϋπολογισμού 71.057,95 € (συμπ. Φ.Π.Α.).

Πιο συγκεκριμένα η Πράξη θα περιλαμβάνει την κατασκευή 6 ραμπών και 8 WC ΑμεΑ, ενώ βασικός στόχος του έργου είναι η διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης των Ατόμων με Αναπηρία στους χώρους των σχολείων, η βελτίωση των υποδομών καθώς και η αναβάθμιση ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Εορδαίας.

Η χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου επιμερίζεται ως εξής:

  • Ποσό 520,00 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010).
  • Ποσό 537,95 € από Ιδιους Πόρους του Δήμου Εορδαίας.