Έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας την Παρασκευή 18/12

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 167 του Νόμου 3852/10, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (τεύχος Α’ 55/11-3-2020) και του υπ’ αριθ. 33954/2-6-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε σε Έκτακτη συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 18η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 12:00, με θέμα:

 

1: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διευθέτηση χρόνιων εκκρεμοτήτων των υφιστάμενων ΒΙ.ΠΕ. και ενεργειών για τη δημιουργία νέων στις  Π.Ε. Δυτικής Μακεδονίας

Εισηγητές : o Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ. Ιωάννης Γιάτσιος, o Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος, o Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Γρηγόρης Τσιούμαρης και o Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Ιωάννης Κιοσές

 

Το θέμα θα συζητηθεί ως μοναδικό σε έκτακτη συνεδρίαση, λόγω των συνεχών εξελίξεων

 

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

 

Ευφροσύνη Ντιό