Απελευθέρωση των δεσμευμένων κοιτασμάτων Νικελίου (Ni) και Κοβαλτίου (Co) στο όρος Βέρμιο

Την αξιοποίηση, με σύγχρονο τρόπο, των κοιτασμάτων Νικελίου και Κοβαλτίου στο όρος Βέρμιο διερευνά η Περιφερειακή Αρχή.

    Ήδη έχει γίνει ενημέρωση από ειδικούς για σύγχρονες και φιλοπεριβαλλοντικές μεθόδους εξόρυξης ήπιας παρέμβασης (υδρομεταλλουργία), με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος.

     Ωστόσο οι εκτάσεις αυτές είναι δεσμευμένες, εδώ και πολλά χρόνια, χωρίς οι δικαιούχοι να έχουν προβεί, μέχρι σήμερα, σε οποιαδήποτε ενέργεια απεμπλοκής των εδαφών.

    Για το λόγο αυτό και με δεδομένη την ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Κασαπίδης απέστειλε σχετική επιστολή προς τον αρμόδιο Υπουργό κ. Χατζηδάκη. Σε αυτή ζητά τις δέουσες νομοθετικές ενέργειες που θα απελευθερώσουν τις δεσμευμένες εκτάσεις, θα δύναται αυτές, πλέον, να χαρακτηριστούν δημόσιες μεταλλευτικές και έτσι θα επιτραπεί σε αυτές η έρευνα κοιτασμάτων Νικελίου και Κοβαλτίου. Με αυτό τον τρόπο θα αξιοποιηθούν, βάσει σχεδίου, κι άλλες πλουτοπαραγωγικές πηγές της Δυτικής Μακεδονίας προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

  Το θέμα θα εισαχθεί προσεχώς προς συζήτηση σε κοινή συνεδρίαση των Περιφερειακών Επιτροπών Περιβάλλοντος, Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και Κοινωνικής Συνοχής, με μέριμνα του κ. Λυσσαρίδη Νίκου, ο οποίος παρακολουθεί την εξέλιξη του θέματος.

  Παρακάτω επισυνάπτεται  το πλήρες κείμενο της επιστολής

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ