Οι τιμές των διοδίων στη Σιάτιστα. Φωτογραφία

 

Πηγή: https://sierafm.gr