Υπερτασική κρίση: 7 κυριότερα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοήσετε

Ως υπερτασική κρίση ορίζεται η σοβαρή και απότομη αύξηση των επιπέδων της αρτηριακής πίεσης, συγκεκριμένα όταν η συστολική («μεγάλη») πίεση φτάνει ή και ξεπερνά τα 180 mm Hg και η διαστολική («μικρή») φτάνει ή και ξεπερνά τα 120 mm Hg.

Η υπερβολική αύξηση της πίεσης μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στα αιμοφόρα αγγεία, όπως φλεγμονές, διαρροή υγρού ή αίματος, με αποτέλεσμα η καρδιά να αδυνατεί να διοχετεύσει σωστά το αίμα στο υπόλοιπο σώμα.

Μια υπερτασική κρίση είναι συχνά αποτέλεσμα της παράλειψης λήψης της αντιυπερτασικής φαρμακευτικής αγωγής, μπορεί όμως να είναι και αποτέλεσμα εγκεφαλικού επεισοδίου, εμφράγματος, καρδιακής ή νεφρικής ανεπάρκειας, ρήξης αορτής ή εκλαμψίας στην εγκυμοσύνη.

Η υπερτασική κρίση είναι σοβαρή επιπλοκή, μπορεί όμως να μη συνοδεύεται από βλάβες σε όργανα του σώματος. Σε περίπτωση που ο γιατρός υποπτευθεί βλάβες σε άλλα όργανα, τότε η κρίση χαρακτηρίζεται επείγουσα και μπορεί να αποδειχτεί απειλητική για τη ζωή.

Πιθανές επιπλοκές μιας επείγουσας υπερτασικής κρίσης είναι οι εξής:

  • Εγκεφαλικό επεισόδιο
  • Απώλεια των αισθήσεων
  • Απώλεια μνήμης
  • Έμφραγμα
  • Βλάβες στα μάτια και τα νεφρά
  • Απώλεια νεφρικής λειτουργίας
  • Διαχωρισμός (ρήξη) αορτής
  • Στηθάγχη
  • Πνευμονικό οίδημα
  • Εκλαμψία

Από τα παραπάνω καθίσταται εμφανές ότι καταστάσεις όπως ένα εγκεφαλικό ή ένα έμφραγμα μπορεί είτε να προηγούνται της κρίσης είτε να αποτελούν επιπλοκή αυτής.

Παρακάτω  μπορείτε να δείτε ποια είναι τα 7 κυριότερα συμπτώματα που υποδηλώνουν υπερτασική κρίση.

1. Ισχυρός πόνος στο στήθος

2. Ισχυρός πονοκέφαλος που συνήθως συνοδεύεται από πνευματική σύγχυση και θόλωση της όρασης

3. Ναυτία και τάση για εμετό

4. Κρίση άγχους

5. Δύσπνοια

6. Σπασμοί ή επιληπτική κρίση

7. Αδυναμία απόκρισης ή απώλεια αισθήσεων

Πηγή: Mayo Clinic, American Heart Association / onmed.gr