Δημόσιο – ΟΤΑ: Χιλιάδες προσλήψεις, παρατάσεις συμβάσεων & δόσεις οφειλών (έγγραφα)

Ψηφίστηκε μετά από κόντρες στη Βουλή  το ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ   στου υπουργείου Υγείας:

«Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVlD-19,

την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς,

την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων,

τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»

 Στο ν/σ περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και ρυθμίσεις που αφορούν το Δημόσιο και τους ΟΤΑ:
1) Η ρύθμιση οφειλών σε  δόσεις  προς τους δήμους:

Ωστόσο ο Θ. Σκυλακάκης «καπέλωσε» τον Τ. Θεοδωρικάκο και πήρε πίσω την αρχική ρύθμιση για τις 120 δόσεις , 

φέροντας στη θέση της νέα στην οποία προβλέπονται:

-Έως 100  δόσεις και

-Εξόφληση οφειλών που βεβαιώθηκαν μεταξύ 15/2/2020 μέχρι και 28/2/2021, δηλαδή, την περίοδο του κορωνοϊού

Συγκεκριμένα, η εν λόγω νομοτεχνική αναφέρει:
«Η παράγραφος 1 του άρθρου 146 αναδιατυπώνεται ως εξής: «1. Οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν από 15.2.2020 μέχρι 28.2.2021 όπως και οφειλών προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15.2.2020, ως τη δημοσίευση του παρόντος, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού του προσώπου, μπορεί να ρυθμίζονται και η καταβολή τους να πραγματοποιείται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωση ή λόγω μη καταβολής τέλους.

Το ποσοστό απαλλαγής των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής καθορίζεται στις παρ. α έως ε της παρ1 του άρθρου 100 του ν.4611/2019 (Α’73). Δικαιούχοι υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση είναι τα φυσικά πρόσωπα και όσα νομικά πρόσωπα έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού Covid-19. Mε κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ως τις 31.1.2021, καθορίζονται οι κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας των δικαιούμενων της ρύθμισης των νομικών προσώπων και τα κριτήρια υπαγωγής των φυσικών προσώπων».

 

 2) Οι 24 δόσεις για τα αδήλωτα τετραγωνικά (ή αλλιώς «μικρό ΕΝΦΙΑ») ύψους 160 εκατ. ευρώ, 3,1 εκατ, ιδιοκτήτες.

 

 Πρόκειται για τέλη, εισφορές και φόρους από τα αδήλωτα τετραγωνικά, που θα πληρωθούν αναδρομικά από 1.1.2020.

 

3) Οι χιλιάδες προσλήψεις συμβασιούχων σε δήμους και περιφέρειες για: 
α) Τον κορωνοϊό
β) Την εκκαθάριση των αδήλωτων τετραγωνικών.

 

4) Παράταση συμβάσεων έως 31 Μαρτίου 2021,  του προσωπικού που απασχολείται σε:

-Καθαριότητα.

-Φύλαξη.

-Απολύμανση,

σε υπηρεσίες του Δημοσίου.

aftodioikisi.gr