Επιμελητήριο Καστοριάς:  Ψωνίζω από τοπικές επιχειρήσεις. Ψωνίζω τοπικά προϊόντα. Ενισχύω την τοπική αγορά. Ενισχύω τον τόπο μου

Αγαπητοί συντοπίτες

Τώρα, όσο ποτέ, οι δικοί μας άνθρωποι χρειάζονται την στήριξη μας. Ψωνίζω από τοπικές επιχειρήσεις. Ψωνίζω τοπικά προϊόντα. Ενισχύω την τοπική αγορά. Ενισχύω τον τόπο μου.

Μπαίνω στο https://www.digitalkastoria.gr και με click away διαλέγω και ψωνίζω !!!

Επιμελητήριο Καστοριάς : Δίνουμε Δύναμη Στον Τόπο Μας !