Μια θέση εργασίας στην εταιρία KOEM Λογιστική & Συμβουλευτική

H KOEM Λογιστική & Συμβουλευτική δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών σε οργανισμούς, επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα.

Η εταιρεία αναζητεί ένα νέο μέλος για να ενισχύσει το ανθρώπινο δυναμικό της στο γραφείο Κοζάνης .

Η ρόλος  προϋποθέτει τη  δυνατότητα εργασίας υπό συνθήκες σχετικής πίεσης,  τη τήρηση προτεραιοτήτων και αυστηρών προθεσμιών, τη  δυνατότητα ανάληψης ευθηνών και πρωτοβουλιών, εργαζόμενος ατομικά ή  και στο πλαίσιο ομάδας εργασίας.

Ο ρόλος

·         Λογιστική παρακολούθηση βιβλίων Β και Γ κατηγορίας

·         Μισθοδοσία

·         Φοροτεχνικά

·         Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων

·         Εκπόνηση  επιχειρηματικών σχεδίων

·         Διαχείριση επενδυτικών προγραμμάτων

Απαραίτητα προσόντα

ü  Πτυχίο ή Μεταπτυχιακός τίτλος σχετικής κατεύθυνσης

ü  Πολύ καλή γνώση Microsoft office

ü  Ευχέρεια στη διαχείριση  Πληροφοριακών Συστημάτων              

Επιθυμητά προσόντα

  • Εμπειρία εργασίας σε  μηχανογραφημένο λογιστήριο
  • Γνώση αγγλικής γλώσσας.
  • Εμπειρία στη διαχείριση δράσεων ενισχύσεων ΜΜΕ (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος κλπ)
  • Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
  • Συνέπεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης

Η ΚΟΕΜ προσφέρει

ü  Ικανοποιητικές αποδοχές

ü  Συνεχής εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη

ü  Ευχάριστο  περιβάλλον εργασίας

Αν πιστεύεις ότι η θέση αυτή είναι κατάλληλη για εσένα στείλε το βιογραφικό σου στο info@koemconsulting.gr