Δήμος Γρεβενών: Μείωση μισθωμάτων κατά 40% των δημοτικών ακινήτων για τις πληττόμενες από τον κορονοϊό επιχειρήσεις

 

Με ομόφωνη απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών, στο πλαίσιο εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας, ενέκρινε την απαλλαγή σε ποσοστό 40% του συνολικού ποσού από το μηνιαίο μίσθωμα που πρέπει να καταβάλλουν στο Δήμο Γρεβενών οι επιχειρήσεις που αναστάλθηκε υποχρεωτικά η λειτουργία τους ή πλήττονται οικονομικά για το χρονικό διάστημα από 20 Μαρτίου έως 31 Δεκεμβρίου του 2020.

 

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι στο Δήμο Γρεβενών είναι τα εξής:

 

·         Αίτηση του εκπροσώπου της Επιχείρησης

·         Απογραφικό της ΑΑΔΕ (για τον ΚΑΔ)

·         Εκτύπωση δήλωσης από το ΕΡΓΑΝΗ

·         Βεβαίωση μη οφειλής προς το Δήμο από οποιοδήποτε τέλος ή δικαίωμα

·         Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986

·         Φωτοαντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού για τυχόν επιστροφή χρημάτων

·         Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα.

 

Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου:

 

  • Για το τμήμα Εσόδων και Περιουσίας:

κ.Βασίλειος Καραμήτρος (karavas67@hotmail.com και karavas@0641.syzefxis.gov.gr)

κ. Δημήτριος Στέφος (stefos@0641.syzefxis.gov.gr) ενώ για περαιτέρω διευκρινήσεις μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα (24623)-50874/50851/50895.

  • Για τις Σχολικές Επιτροπές:

(sxeppe@dimosgrevenon.gr, sxepde@dimosgrevenon.gr, ntina02016@gmail.com ενώ για περαιτέρω διευκρινήσεις μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα (24623)-50857/50884.

 

Τέλος, η Κανονιστική Απόφαση της υπ’ αριθμ. 26/23.12.2020 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Γρεβενών και πιο συγκεκριμένα εδώ καθώς και η σχετική Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση που θα βρείτε εδώ.