ΑΣΕΠ: Τι πρέπει να γνωρίζετε για να προσληφθείτε στο Δημόσιο (ΦΕΚ)

Τι πρέπει να γνωρίζετε για να προσληφθείτε στο Δημόσιο (ΦΕΚ)

Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε  δημοσιεύθηκε Ν. 4765/21:

«Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις»