Αρχική Ελλάδα Μειώθηκαν κατά 30-40% οι τιμές στα διόδια του Πολυμύλου

Μειώθηκαν κατά 30-40% οι τιμές στα διόδια του Πολυμύλου

Παρασκευή 22/01/21 9:30 ΜΜ

Μειώθηκαν κατά 30-40% οι τιμές στα διόδια του Πολυμύλου

Αναπροσαρμόστηκαν οι τιμές στο Σταθμό Διοδίων  Πολυμύλου του Άξονα της Εγνατίας Οδού .Έτσι τα δίκυκλα από 1,70 ευρώ  πληρώνουν πια 1 ευρώ, τα ελαφρά οχήματα από 2,20  ευρώ , 1, 40 ευρώ  με την αναπροσαρμογή , τα οχήματα κατηγορίας 3, λεωφορεία και φορτηγά από 5, 5 ευρώ, 3, 5 ευρώ  και τα ακόμα μεγαλύτερα από 7, 7 ευρώ  , 4, 90 ευρώ .Οι μειώσεις κυμαίνονται στις τέσσερις κατηγορίες μεταξύ 30-40%.

Ι.Π.

Διόδιο τέλος

Ευρώ (€)

Κατηγορία

Κατηγορία

Κατηγορία

Κατηγορία

Σταθμός

1

2

3

4

Διοδίων

Φορτηγά, λεωφορεία Φορτηγά και άλλα

Δίκυκλα,

Ελαφρά

και άλλα οχήματα οχήματα με τέσσερις

τρίκυκλα

οχήματα

με λιγότερους από (4) ή περισσότερους
τέσσερις (4) άξονες

άξονες

ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ

1.00

1.40

3.50

4.90

ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

1.10

1.50

3.80

5.30

ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ

1.00

1.40

3.50

4.90

ΙΕΡΟΠΗΓΗ

1.00

1.40

3.50

4.90

ΑΡΔΑΝΙΟ

0.80

1.20

3.00

4.20