Σημαντικά αυξημένη η κινητικότητα των Ελλήνων στο δεύτερο lockdown

Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία του Google Mobility, οι μετακινήσεις των Ελλήνων στο δευτερο lockdown είναι αυξημένες κατά 18,8% σε σχέση με το πρώτο.

 

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Google Mobility, η σύγκριση της κινητικότητας κατά τη διάρκεια του δεύτερου lockdown (7 Νοεμβρίου 2020 – 22 Ιανουαρίου 2021) σε σχέση με το πρώτο lockdown (23 Μαρτίου – 3 Μαΐου 2020), καταδεικνύει μεγαλύτερη κινητικότητα σε πέντε δραστηριότητες (καταστήματα – εστίαση- ψυχαγωγία, καταστήματα τροφίμων και φαρμάκων, πάρκα και υπαίθριοι χώροι, χρήση ΜΜΜ και εργασιακοί χώροι) κατά 18,8 πμ κατά μέσο όρο.

Επίσης, η παραμονή στην κατοικία είναι 8,3 πμ μικρότερη σε σύγκριση με το πρώτο lockdown. Πρέπει να σημειωθεί, πάντως, ότι η αύξηση της κινητικότητας ειναι εν μέρει λογική, διότι στο πρώτο lockdown ουδέποτε υπήρξε έστω και μερική άρση των περιοριστικών μέτρων, όπως το άνοιγμα του λιανεμπορίου.

Το άνοιγμα του λιανεμπορίου αύξησε την κινητικότητα

Συγκρίνοντας την μεταβολή της κινητικότητας μετά την επανεκκίνηση του λιανικού εμπορίου στις 18 Ιανουαρίου 2021, παρατηρούμε μία αύξηση της κινητικότητας σε καταστήματα, χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας κατά 12,8 πμ κατά το διάστημα 18 – 22 Ιανουαρίου 2021 σε σύγκριση με το διάστημα 11 – 15 Ιανουαρίου 2021.

Η σύγκριση των δύο αυτών περιόδων εμφανίζει επίσης αύξηση της κινητικότητας στα ΜΜΜ κατά 4,4 πμ και μείωση της κινητικότητας κατά 4,4 πμ σε καταστήματα τροφίμων και φαρμάκων, ενώ δεν υπάρχει ιδιαίτερη μεταβολή στις υπόλοιπες δραστηριότητες.