Αστικό ΚΤΕΛ Καστοριάς: Νέο πρόγραμμα δρομολογίων από Δευτέρα για όλες τις γραμμές

Νέο πρόγραμμα δρομολογίων από Δευτέρα 01/02/2021 :
Γραμμή Μεσοποταμία :
Από Μεσοποταμία : 6:45 – 7:30
Από Καστοριά : 8:00 – 9:00 – 10:00 – 11:00 – 12:00
13:00 – 14:00 – 15:00 – 16:00 – 17:00 – 18:00 – 19:30 – 20:30 τελευταίο για Μεσοποταμία .
Γραμμή Καλοχώρι :
Από Καλοχωρι : 7:45
Από Καστοριά : 11:00-13:00-14:00-16:00-18:00
Γραμμή Πολυκαρπη :
Από Πολυκαρπη : 7:30
Από Καστοριά : 8:00-9:00-10:00-11:00-12:00-13-00-14:00-15:00-16:00-17:00-18:15-19:30-20:45 .
Γραμμή Κορομηλιά :
Από Κορομηλιά : 7:20 – 7:40
Από Καστοριά : 8:45 – 13:00 – 14:00
Γραμμή Νταιλακι Νέα Λευκή Μανιακοι :
Από Μανιακοι : 7:00 – 7:30 – 8:00
Από Καστοριά : 8:30-9:30-10:30-11:30-12:30-13:00-13:30-14:00
14:30 το απόγευμα θα εξυπηρετείται με την γραμμή της Μεσοποταμίας 15:00-16:00-17:00-18:00-19:00-19:30-20:30
Γραμμή Πορια :
Από Πορια : 7:20
Από Καστοριά : 14:00 και 14:30(Μουσικό Γυμνάσιο)
Γραμμή Κεφαλάρι :
Από Κεφαλάρι : 7:55
Από Καστοριά : 13:00 – 14:00
Γραμμή ΕΔΗΚΑ Εργατικές Κατοικίες :
Από Εεγατικες Κατοικίες : 7:50 – 8:00 – 8:10
Από Καστοριά : 8:00-9:00-10:00-11:00-12:00-13:00-14:00-14:30
-17:50
Γραμμή Ομόνοια Νοσοκομείο :
7:10-8:00-8:30-9:00-9:30-10:00-10:30-11:00-11:30-12:00-12:30-13:00-13:30