Τον απολογισμό των Πεπραγμένων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς του έτους 2016, παρουσίασε ο Αντιπεριφερειάρχης Σωτήριος Αδαμόπουλος.

 

Επιμέλεια: Χρύσα Κοσμίδου

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς Σωτήριος Αδαμόπουλος, τόνισε πως το 2016 ήταν ένα δύσκολο έτος, όχι μόνο για την Π.Ε. Καστοριάς, αλλά για ολόκληρη τη χώρα, ωστόσο το αποτελέσματα σε γενικές γραμμές ήταν θετικά, καθώς πραγματοποιήθηκαν πολλά έργα και δράσεις «Ο απολογισμός, σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητές μας, ήταν θετικός. Τολμώ να πω, πως δεν υστερήσαμε πουθενά και τα έργα που ξεκίνησαν ολοκληρώθηκαν και ορισμένα εξ αυτών  συνεχίζονται».

 

Ακολουθεί η παρουσίαση των πεπραγμένων έτους 2016

 

Τα έργα που εκτελέστηκαν ή συνεχίζουν να εκτελούνται με ευθύνη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς είναι τα ακόλουθα:

 

Συμβασιοποιήθηκαν και είναι σε εξέλιξη έργα, τα κυριότερα των  οποίων είναι τα εξής:

 

 1. Δρόμος Λιβαδοτόπι – Γιαννοχώρι, με προϋπολογισμό 3.100.000,00  και σύμβαση 1.766.220,25 €.
 2. Οριοθέτηση τμήματος ποταμού Αλιάκμονα, με προϋπολογισμό 2.600.000,00 και σύμβαση 1.325.829,64 €.
 3. Παράλληλα έργα αναδασμού Γέρμας (Β΄ Φάση), με προϋπολογισμό 1.440.000,00 και σύμβαση 656.753,89 €.
 4. Οριοθέτηση – χωροθέτηση ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή Πενταβρύσου (Δ53-Δ63), με προϋπολογισμό 1.440.000,00 και σύμβαση 656.753,89 €.
 5. Καθαρισμός καναλιών περιοχής Κρεπενής (κανάλι Ίστακος – κανάλι Ά), με προϋπολογισμό 130.000,00 και σύμβαση 45.875,15 €.

 

Ο προϋπολογισμός των ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 8.710.000,00 € και η σύμβαση 4.451.432,82 €.

 

Έργα που είχαν συμβασιοποιηθεί σε προηγούμενη ημερομηνία και ολοκληρώθηκαν:

 

 1. Δρόμος Κλεισούρα – Βλάστη (β΄φάση), με προϋπολογισμό 000,00 και σύμβαση 148.992,86 €.
 2. Δρόμος Λιανοτόπι – Γράμμος, με προϋπολογισμό 500.000,00 και σύμβαση 835.199,37 €.
 3. Αντιμετώπιση κατολίσθησης στον δρόμο προς Κοτύλη, με προϋπολογισμό 000,00 και σύμβαση 130.800,00 €.
 4. Δασοτεχνικά έργα υδατορέματος Βυσσινιάς, με προϋπολογισμό 600.000,00 και σύμβαση 1.348.984,15 €.
 5. Κατάρτιση Σχεδίου Διαχείρισης Λίμνης Καστοριάς, με προϋπολογισμό 000,00 και σύμβαση 40.500 €.
 6. Αποκατάσταση ζημιών Ε.Ο. Δικτύου Π.Ε.Καστοριάς, με προϋπολογισμό000,00 € και σύμβαση 247.000,00 €.
 7. Αναμόρφωση Μαιευτικής κλινικής και τμήματος Επειγόντων περιστατικών Γ.Ν. Καστοριάς, με προϋπολογισμό 100.000,00 και σύμβαση 1.785.473,03 €.
 8. Κατασκευή Ε.Ο.12 στο τμήμα Πεύκο-Λιανοτόπι, με προϋπολογισμό 300.000,00 και σύμβαση 5.189.173,26 €.
 9. Αντιπλημμυρική προστασία: Εθνικού δικτύου Π.Δ.Μ.. Καθαρισμός Τεχνικών και λοιπών στοιχείων απορροής υδάτων _Έργα Ορεινής και πεδινής υδρονομίας _Έργα Αντιμετώπισης Χειμαρολάβας», με προϋπολογισμό 000,00 και σύμβαση 21.991,58 €.

 

Ο προϋπολογισμός των ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 16.650.000,00 € και η σύμβαση 9.748.114,25 €.

 

Τα έργα τα οποία δημοπρατήθηκαν και ολοκληρώθηκαν είναι:

 

 1. Εργασίες συντήρησης  στο Ε.Ο  Δίκτυο χρήσης 2016, με προϋπολογισμό 000,00 και σύμβαση 70.000,00 €.
 2. Ασφαλτοστρώσεις στο επ. δίκτυο περιοχής Βιτσίου, με προϋπολογισμό 000,00 και σύμβαση 105.853,66 €.
 3. Αντικατάσταση τμήματος στέγης πολιτιστικού κέντρου Βράχου, με προϋπολογισμό 000,00 και σύμβαση 6804,88 €.
 4. Πρόγραμμα GALET:

Α) Προμήθεια και εγκατάσταση:

 • Συστήματος (αστικού εξοπλισμού) φόρτισης ποδηλάτων με χρήση Φ/Β
 • Ηλεκτρικών ποδηλάτων
 • Βάσης στάθμευσης για τα συμβατικά ποδήλατα
 • Συμβατικών ποδηλάτων, με προϋπολογισμό 000,00 και σύμβαση 35.228,40 €.

Β) Προμήθεια ηλιακού σκάφους με σκοπό την διεξαγωγή περιηγητικών διαδρομών στη λίμνη Καστοριάς με προϋπολογισμό 100.000,00 και σύμβαση 99.200,00 €.

 Γ)  Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου διοικητηρίου Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα διπλού υαλοπίνακα)  με προϋπολογισμό 99.205,88 και σύμβαση 49.006,11 €.

Δ)   Προμήθεια εξοπλισμού στα πλαίσια του προγράμματος GALET

με προϋπολογισμό 17.900,00 και σύμβαση 16.914,84 €.

 

Ο προϋπολογισμός των ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 692.900,00€ και η σύμβαση 383.007,89 €.

 

Τα συνεχιζόμενα έργα από προηγούμενες συμβάσεις είναι:

 

 1. Οριοθέτηση Αλιάκμονα στην περιοχή Μεσοποταμίας, με προϋπολογισμό 000,00 και σύμβαση 336.000,00 €.
 2. Κατασκευή φράγματος Νεστορίου και συνοδευτικών έργων Ν. Καστοριάς, με προϋπολογισμό 000.000,00 . και σύμβαση 29.733.636,31 €.

 

Ο προϋπολογισμός των ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 49.800.000,00 € και η σύμβαση 30.069.636,31 €.

 

Υπογράφτηκαν  Προγραμματικές Συμβάσεις για τα εξής έργα:    

 

 1. Συντήρηση δρόμου από Βυσσινιά προς Άγιο Αντώνιο, Προϋπολογισμού 250.000 €

 

 1. Κατασκευή Στεγάστρου και Ρολών Ασφαλείας στο Αρχοντικό Ρόντση, Προϋπολογισμού 23.400€

    

 1. Κατασκευή Στεγάστρου αύλειου χώρου εκκλησίας Πολυανέμου, Προϋπολογισμού 31.500€

 

 1. Εσωτερική οδοποιία Καλοχωρίου , Προϋπολογισμού 12.000€

 

 1. Επικαιροποίηση της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης Γράμμου-Κόνιτσας-Πωγωνίου, Προϋπολογισμού18.450€

 

 1. Μελέτη για την προστασία και εξυγίανση της λίμνης Καστοριάς (προκαταρκτικές και υποστηρικτικές μελέτες έργου), Προϋπολογισμού 159.685,52 €)

 

 1. Μελέτη για την προστασία και εξυγίανση της λίμνης Καστοριάς (Προκαταρκτικές μελέτες και σύνταξη φακέλων έργων), Προϋπ. 86.866,02 €

 

 1. Παροχή υπηρεσίας συλλογής υγρών αποβλήτων στα πλαίσια της ολοκλήρωσης του έργου με τίτλο «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός των παραλίμνιων αντλιοστασίων λυμάτων του Δήμου Καστοριάς», προϋπ. 74.400€.

 

Σημαντικό είναι το έργο που τελέσθηκε με τα μηχανήματα και το ανθρώπινο δυναμικό του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς όπου εκτέλεσαν με μεγάλη επιτυχία και με τη συνεργασία εμπλεκόμενων υπηρεσιών και αρχών :

 

 • Αποχιονισμό του Ε.Ο. δικτύου του Νομού, κρατώντας ανοιχτούς τους οδικούς άξονες και προσβάσιμο το σύνολο των ορεινών οικισμών καθώς και απεγκλωβισμό οχημάτων.
 • Διαγράμμιση σε όλους τους οδικούς άξονες του Επαρχιακού Οδικού  δικτύου
 • Άρση καταπτώσεων που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν διάφορες περιοχές : Βέργας, Κλεισούρας, ορεινού Γράμμου, Αρρένες, Επταχωρίου, Κοτύλης, Χρυσής, Κυψέλης, Λιβαδοτοπίου, Ζούζουλης, Πεύκου, Βράχου, Βυσσινιάς και εισόδου της πόλης (περιοχή Πέτρα).
 • Αντιπλημμυρικά έργα στον Αλιάκμονα στην περιοχή της Κολοκυνθούς, Ποριάς, Πενταβρύσου, Βράχου και Νεστορίου.
 • Αποκατάσταση βατότητας για αντιπυρική προστασία και για υλοτόμηση στους δασικούς δρόμους στις ορεινές περιοχές του Γράμμου (Άγιος Ζαχαρίας, Γλυκονερίου, Λιανοτοπίου, Παναγίτσας, Πεύκου, Μονόπυλου, Γιαννοχωρίου, Πάρκου Εθνικής Συμφιλίωσης, Αρρένες, Κυψέλης, Κορεστείων, Μελανθίου, Οινόης, Κορησού και Κλεισούρας).
 • Αποκατάσταση αγροτικών δρόμων στις περιοχές Νίκης, Βράχου, Μελανθίου, Πτεριάς, Κρανοχωρίου, Μεσοποταμίας Οινόης, Πολυάνεμου, Λεύκης, Κολοκυνθούς, Τσάκωνης, Κλεισούρας, Βασιλειάδας, Λιθιάς Κορησού, Φωτεινής , Μελισσότοπου, Σταυροποτάμου, Μαυροχωρίου, Υψηλού, Κρύων Νερών,  Ομορφοκλησσιάς, , Κομνηνάδων, Αποσκέπου.
 • Καθαρισμός τάφρων Ε.Ο. δικτύου περιοχής Πενταβρύσου – Ομορφοκλησσιάς, Καστοριάς – Νεστορίου, Νεστορίου – Επταχωρίου, Νεστορίου – Πεύκου, Διασταύρωση Κυψέλης – Κυψέλη, Ανθηρού – Νόστιμου, Βυσσινιάς – Αγίου Αντωνίου, Βυσσινιάς – Βιτσίου, Χάνι Μπιρίκι – Αποσκέπου – Καστοριάς, Σιδηροχωρίου – Κεφαλαρίου – περιοχή ΚΤΕΟ, Καστοριάς – Τοιχιού, Άργους Ορεστικού – Κωσταραζίου, Λάγκα – Βράχου, Αυγή – Λαχανόκηποι – Υψηλό, Μανιάκοι – Ποριά, Κωσταράζι – Βογατσικό, Λιθιά – Σταυροπόταμο, Γέρμα – Δρυόβουνο, Οινόη – Διποταμία – Χιονάτο – Κομνηνάδες, Πτεριά – Καλοχώρι, Μηλίτσα – Αμπελόκηποι
 • Αποκατάσταση φθορών στο οδόστρωμα του Ε.Ο. δικτύου με ψυχρή άσφαλτο.
 • Κοπή κλαδιών και χόρτων για την αποκατάσταση της ορατότητας στο Ε.Ο. δίκτυο.
 • Καθαρισμός τεχνικών στο Ε.Ο. δίκτυο.
 • Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων (Βράχο, Κομνηνάδες, Νεστόριο, Αγία Άννα).
 • Σφράγιση ρωγμών οδοστρώματος (Κλεισούρα, Μανιάκοι – Καστοριά).
 • Εκβραχισμοί στον επαρχιακό δρόμο προς Βράχο.
 • Κοπή επικίνδυνων δέντρων ( Γέφυρα Κολοκυνθούς, περιοχή Ποριάς, Κεφαλάρι)
 • Υποστήριξη του έργου των Δήμων για την αντιμετώπιση υδροδοτικών προβλημάτων σε διάφορες περιοχές του Νομού, προμηθεύοντας με νερό τις δεξαμενές υδροδότησής τους.
 • Μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας (μετανάστες).

 

 

 

Σε ό,τι αφορά το έργο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής περιλαμβάνει εξαιρετικά μεγάλο αριθμό δράσεων σε πολλούς διαφορετικούς τομείς.

 

Για το έργο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ενδεικτικά αναφέρθηκε ότι εκδόθηκαν 432 άδειες ασκήσεως επαγγέλματος και ανανεώθηκαν είκοσι τρεις (23) άδειες Υπαιθρίου Πλανόδιου Εμπορίου Παραγωγών. Σημαντικό ήταν ακόμη το έργο της Διεύθυνσης στον τομέα των αγορανομικών ελέγχων και επιβολής διοικητικών κυρώσεων και προστίμων καθώς έγιναν περισσότεροι από  360 έλεγχοι. Ακόμη, η Διεύθυνση Ανάπτυξης συνέλεξε τα απαραίτητα στοιχεία, συνέταξε τα δρομολόγια και πραγματοποίησε όλες τις απαραίτητες ενέργειες  για τη μεταφορά μαθητών του νομού. Παράλληλα  σε συνεργασία με την Περιφέρεια συμμετείχε με δράσεις στο πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Περιφέρειας.

 

Σε ό,τι αφορά τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, το έργο της  ήταν επίσης πολυδιάστατο. Τα στελέχη της υπηρεσίας ανέλαβαν την πραγματοποίηση 625 υγειονομικών ελέγχων και προώθησαν τις διαδικασίες 117 αδειοδοτήσεις καταστημάτων, χορήγησης αδειών μουσικών οργάνων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα, η υπηρεσία διεξήγαγε 105 δειγματοληπτικούς ελέγχους πόσιμου νερού,  72 ελέγχους σε σταυλικές εγκαταστάσεις και διερεύνησε 126 δείγματα σκύλων για την αντιμετώπιση Λύσσας. Στον τομέα της κοινωνικής μέριμνας δόθηκαν επιδόματα και κοινωνικές ενισχύσεις στους δικαιούχους. Τέλος, αξίζει να επισημανθεί η συνδρομή της υπηρεσίας μέσω των κοινωνικών της λειτουργών στη διαχείριση ακραίων συμβάντων, τα οποία δεν υπάρχει η δυνατότητα να διαχειριστούν από τους Δήμους και το Νοσοκομείο Καστοριάς.

 

Στο πλαίσιο της λειτουργίας της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών  αξίζει να αναφερθεί ότι εκδόθηκαν, αναθεωρήθηκαν, αντικαταστάθηκαν περίπου  4.300 άδειες οδήγησης. Παράλληλα έγινε Τεχνικός έλεγχος – επιθεωρήσεις αυτοκινήτων που προσέρχονται για έκδοση άδειας κυκλοφορίας σε 339 οχήματα. Οι μεταβιβάσεις  των αυτοκινήτων επέφεραν Συνολικά έσοδα υπέρ Π.Ε. Καστοριάς ύψους 184.985,44 €

 

Το Τμήμα Πληροφορικής ήταν υπεύθυνο για τη διαχείριση και συντήρηση των  υπολογιστικών πληροφοριακών συστημάτων σε όλες τις υπηρεσίες και παρακολούθησε την απρόσκοπτη λειτουργία της τηλεφωνίας. Παράλληλα συμμετέχει στην προετοιμασία, διαχείριση και παρακολούθηση των έργων που υλοποιεί η Π.Ε. Καστοριάς, καθώς 1 υπάλληλος της εργάζεται με παράλληλη απασχόληση στην Δ/νση Προγραμματισμού της έδρας.

 

 

Το Τμήμα Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας  ασχολήθηκε με 7 Περιβαλλοντικές Αδειοδοτήσεις (Εγκρίσεις Περιβαλλοντικών Όρων, ΠΠΔ, Ανανεώσεις, Τροποποιήσεις), με 11 Γνωμοδοτήσεις επί Περιβαλλοντικών κ Στρατηγικών Μελετών.  Από το Νοέμβριο του 2015 τοποθετήθηκε και παρακολουθείται σε καθημερινή βάση το τηλεμετρικό δίκτυο της λίμνης Καστοριάς και εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα για την οικολογική κατάσταση της λίμνης και πληροφόρηση σε θέματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Επιπρόσθετα, το τμήμα ασκεί τις αρμοδιότητες του Φορέα Διαχείρισης της  Περιοχής Προστασίας της Φύσης της λίμνης Καστοριάς και είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία, διαχείριση, καταγραφή, αξιολόγηση των τηλεμετρικών σταθμών.

 

Στο τμήμα της Πολιτικής Προστασίας  και του Γραφείου Π.ΑΜ. ΠΣΕΑ έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και ο συντονισμός για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών, εντός των ορίων της Π.Ε. Καστοριάς και συντάχθηκαν όλα τα απαραίτητα σχέδια για την ορθή αντιμετώπιση τους.

 

Εφαρμόστηκε το Πρόγραμμα  Διαφημιστικής  Προβολής για την Π.Ε. Καστοριάς. Το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη  Καστοριάς εφάρμοσε με επιτυχία το Πρόγραμμα  Διαφημιστικής  Προβολή της Π.Ε. Καστοριάς  2016  ύψους 25.000€, με την παραγωγή ραδιοτηλεοπτικών μηνυμάτων και έντυπων καταχωρίσεων για την πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών σε θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος. Πραγματοποιήθηκαν Ημερίδες για την πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών σε διάφορα θέματα,  όπως επίσης και η συμμετοχή  σε διάφορες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Π.Ε. Καστοριάς με συνολικό προϋπολογισμό που φθάνει τα 97.079,50 ευρώ, σε ένα σύνολο 68  εκδηλώσεων.

 

Δράσεις Κοινωνικού Έργου της Π.Ε. Καστοριάς

 

 • Στο πλαίσιο συνέχισης της υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος  «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)», η Περιφέρεια  Δυτικής Μακεδονίας- Π.Ε. Καστοριάς συνέχισε τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων μέσω διανομής τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής.

 

 • Παράλληλα διένειμε δωρεάν φρούτα (πορτοκάλια, μανταρίνια, ακτινίδια) σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες της περιοχής μας, στο πλαίσιο της θέσπισης προσωρινών Έκτακτων μέτρων Στήριξης παραγωγών ορισμένων Οπωροκηπευτικών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ( Υπ.Α,Α,Τ)

 

 • Προμηθεύτηκε και παραχώρησε στην Αστυνομική Διεύθυνση Καστοριάς (18) led φακούς – προβολείς και δεκαοκτώ (18) ασύρματους φορητούς πομποδέκτες (VHF-UHF) στηρίζοντας έμπρακτα το έργο που επιτελεί η Αστυνομία Καστοριά

 

 • Απέστειλε με όχημα του Αμαξοστασίου Ανθρωπιστική Βοήθεια που συγκέντρωσε με την εθελοντική διάθεση κατοίκων και υπαλλήλων της ΠΕ Καστοριάς  προς τους πρόσφυγες.

 

 

Ορισμένα από τα Οικονομικά Στοιχεία της Π.Ε. Καστοριάς:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
1 Ανάληψη δέσμευσης υποχρεώσεων 14.228.776,54
2 Έκδοση  Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής 2.435,37
3 Έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων  για το πρόγραμμα Π.Δ.Ε 2.639.207,12
4 Έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων  για Επίδομα Νεφροπαθών 379.182,73
5 Έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων   Μεταφορά Μαθητών 947.789,58
6 Έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων   Λοιπών Υπηρεσιών 3.672.283,79
7  Έκδοση επιταγών και Πληρωμή Χρηματικών  Ενταλμάτων όλων των υπηρεσιών 7.591.033,10
8 Είσπραξη εσόδων και καταχώρησης στο πρόγραμμα για το πρόγραμμα Π.Δ.Ε 8.096.127,58
9 Είσπραξη εσόδων και καταχώρησης στο πρόγραμμα για το Μεταφορά Μαθητών 1.741.847,59
10 Είσπραξη εσόδων και καταχώρησης στο πρόγραμμα για το Επίδομα Νεφροπαθών 571.851,39
11 Είσπραξη εσόδων και καταχώρησης στο πρόγραμμα για τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης 207.495,39
12 Είσπραξη εσόδων  και καταχώρησης στο πρόγραμμα Λοιπών Υπηρεσιών 4.810.224,32

 

 

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.