Πρόστιμα πάνω από 650.000 ευρώ την πρώτη ημέρα της νέας απαγόρευσης κυκλοφορίας

Συγκεκριμένα το Σάββατο 6/2, οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές διενήργησαν συνολικά 83.251 ελέγχους και κατέγραψαν 2.193 περιπτώσεις παραβίασης των μέτρων. Ενώ επιβλήθηκαν συνολικά πρόστιμα ύψους 683.850 ευρώ.

Οι κυριότερες παραβάσεις των μέτρων αφορούσαν την χρήση μάσκας, τήρηση αποστάσεων, μετακινήσεις, διοργανώσεις και συμμετοχές σε ιδιωτικές συναθροίσεις.

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις των παραβάσεων:

α) Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε δεκαεπτά (17) συλλήψεις συνολικά για παραβάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων και για τη διοργάνωση ιδιωτικών συναθροίσεων σε οικίες.

β) Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000€ πρόστιμο σε υπεύθυνο λέσχης και από 300€ πρόστιμο σε τριάντα ένα (31) πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Αττικής.

γ) Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη τεσσάρων (4) εργαζομένων οίκου ανοχής, επιβολή προστίμου 5.000€ στην επιχείρηση και από 300€ σε αυτές, καθώς από 300€ πρόστιμο σε τρεις (3) πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Αττικής.

δ) Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000€ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη καφετέριας και από 300€ πρόστιμο σε δύο (2) πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Αττικής.

ε) Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000€ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη αναψυκτηρίου, στην Περιφέρεια Αττικής.

στ) Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000€ πρόστιμο σε υπεύθυνο παντοπωλείου, καθώς και σε επιβολή 15νθήμερης αναστολής λειτουργίας, στην Περιφέρεια Αττικής.

ζ) Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη υπευθύνου καφενείου, επιβολή προστίμου 3.000€ σε αυτόν και 5.000€ στην επιχείρηση και από 300€ πρόστιμο σε τρεις (3) πελάτες, για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

η) Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη ιδιοκτήτη και προσωρινά υπευθύνου γυμναστηρίου και επιβολή προστίμου 5.000€ και 3.000€ αντίστοιχα, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

θ) Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 5.000€ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη ψητοπωλείου, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

ι) Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 5.000€ σε καφετέρια για παραμονή πελατών εντός του καταστήματος και εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών και από 300€ πρόστιμο σε πέντε (5) πελάτες, για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

ια) Επιβλήθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ δύο (2) πρόστιμα 300€ σε ισάριθμα καταστήματα για μη ανάρτηση πινακίδας μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού καταναλωτών, στην Περιφέρεια Κρήτης.

ιβ) Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 300€ σε κατάστημα λιανικής πώλησης για μη ανάρτηση πινακίδας μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού καταναλωτών, στην Περιφέρεια Ηπείρου.

ιγ) Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000€ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη οικίας για διοργάνωση ιδιωτικής συνάθροισης και σε επιβολή προστίμου από 300€ σε έντεκα (11) συμμετέχοντες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Αττικής.

ιδ) Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000€ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη οικίας για διοργάνωση ιδιωτικής συνάθροισης, στην Περιφέρεια Αττικής.

ιε) Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000€ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη οικίας για διοργάνωση ιδιωτικής συνάθροισης και σε επιβολή προστίμου από 300€ σε δεκαεπτά (17) συμμετέχοντες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Ηπείρου.

ιστ) Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000€ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη αποθήκης για διοργάνωση ιδιωτικής συνάθροισης και σε επιβολή προστίμου από 300€ σε τέσσερις (4) συμμετέχοντες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

ιζ) Βεβαιώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ μία (1) παράβαση για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτη.

ιη) Επιβλήθηκαν από το Λιμενικό πρόστιμα συνολικού ύψους 6.600€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση, σε ολόκληρη την Επικράτεια.

ιθ) Επιβλήθηκε από την ΕΑΔ ένα (1) διοικητικό πρόστιμο ύψους 300€ για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος, στο Δήμο Αχαρνών.

κ) Επιβλήθηκαν από την ΕΑΔ δύο (2) διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ (2×300€) για μη χρήση μάσκας, στους Δήμους Πατρέων και Αχαρνών.

Γ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Το πρόγραμμα των ελέγχων διαμορφώνεται βάσει των επιδημιολογικών δεδομένων αλλά και των αποφάσεων που λαμβάνονται σχετικά με το καθεστώς λειτουργίας των εμπορικών και άλλων δραστηριοτήτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση των σχετικών όρων. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διενέργεια συστηματικών ελέγχων για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ακεραιότητας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας εμβολιασμού κατά του κορονοϊού.